Platforma e parë edukative dixhitale maqedonase - JetMinds.org

Tema me platformën kombëtare është aktuale për momentin, por ne mendojmë se do të ishte e dobishme për lexuesit tuaj të dinë se ekziston një produkt alternativ në tregun maqedonas – platforma JetMinds.org e cila funksionon që nga viti 2019 dhe shërben më shumë se 20,000 nxënës në arsimin fillor dhe të mesëm.

Platforma JetMinds.org është platforma e parë dixhitale në Maqedoni. Produkti është zhvilluar nga një ekip i ri fillestar, i mbështetur nga Fondi i Inovacionit, dhe të përfshirë në zhvillim janë më shumë se 30 profesionistë – përfshirë profesorë universitarë, inxhinierë, stilistë dhe profesionistë nga fusha të tjera. JetMinds nuk është një produkt i përshtatur nga jashtë, por është një platformë që është zhvilluar plotësisht këtu në Maqedoni, dhe e cila punon për tu zgjeruar dhe eksportuar jashtë vendit.

Platforma është në dispozicion në lidhjen e mëposhtme: https://jetminds.org/

JetMinds paraqet dhe plotëson materialin e arsimit fillor dhe të mesëm. Duke qenë se nuk është rezultat i një mase kundër krizës, platforma është zhvilluar për një kohë të gjatë dhe nuk ka kompromis midis cilësisë dhe sasisë. Siç u përmend, JetMinds.org ka mbi 20,000 studentë dhe sistemi nuk është rrëzuar kurrë. Përdorimi i JetMinds është kryesisht falas.

 

Ne dëshirojmë të përmendim se JetMinds mori pjesë në thirrjen e Fondit të Inovacionit # KontributetIt. Në të njëjtën kohë, në periudhën kur nuk kishte zgjidhje online në vend, ekipi ynë hapi platformën JetMinds plotësisht falas për të gjithë përdoruesit me të gjitha funksionet.

 

Në fillim të krizës, shumica e mediave ndanë lajmet në lidhje me JetMinds. Shpresojmë që tani me ndihmën tuaj informacioni të arrijë sa më shumë studentë të jetë e mundur.