KËSHILLI START-UP

Fondi për Inovacion dhe Zhvillim Teknologjik për herë të parë në vend formon Këshillin Startup, me qëllimin kryesor të përfaqësojë komunitetin Startup (fillestarë) dhe të paraqesë interesat e tij në procesin e krijimit dhe miratimit të politikave që duhet të kontribuojnë në rritjen dhe zhvillimin e mëtejshëm të ekosistemit startues maqedonas.

Këshilli do të jetë një pjesëmarrës aktiv në krijimin e politikave të ardhshme në lidhje me këto kompani, do të propozojë masa që synojnë përmirësimin e organizimit të punës së sektorit publik dhe institucioneve që do të rezultojnë në procedura të thjeshtuara dhe shërbime më të mira publike, si dhe rekomandime për zvogëlimin e ngarkesës dhe shpenzimet për start-upet (fillestarët) me ndërhyrjet në legjislacion dhe kornizën ligjore në mënyrë që të lehtësojnë qasjen në kapital dhe mobilizimin e tij. Qëllimi i këtyre aktiviteteve është rritja e numrit të startup-eve dhe pozicionimi i vendit si qendër startup dhe rajonale.

Këshilli Startup përbëhet nga anëtarët e mëposhtëm:

  • Fatmir Bitiqi, Zëvendës Kryeministër për Çështje Ekonomike, Koordinimin e Resorëve Ekonomikë dhe Investimeve
  • Kosta Petrov, përfaqësues i Fondit për Inovacion dhe Zhvillim Teknologjik
  • Anita Nikova Bundovski, përfaqësuese e MASIT
  • Bistra Kumbarovska, përfaqësuese e komunitetit start-up
  • Gjorgji Rafajlovski, përfaqësues i komunitetit start-up
  • Dejan Aleksov, përfaqësues i START-UP Maqedoni
  • Stefan Mitevski, përfaqësues i komunitetit start-up

Këshilli Kombëtar i start-upit, në bashkëpunim me përfaqësuesit e Qeverisë të RMV-së, odat ekonomike, donatorët dhe organizatat e huaja, si dhe investitorët dhe sipërmarrësit nga ekosistemi start-up, bënë një analizë të detajuar të situatës aktuale, si dhe nevojat për transformim më të shpejtë të ekosistemit startup të Maqedonisë, me një qëllim të vetëm, duke e pozicionuar Republikën e Maqedonisë së Veriut si një qendër startup rajonale në rajon.

Nga ajo analizë, dalin masat vijuese përmes zbatimit të të cilave, sipërmarrësit dhe inovatorët maqedonas do të kenë mundësi më të mëdha për sukses rajonal dhe ndërkombëtar, dhe në të njëjtën kohë, vendi ynë do të bëhet një destinacion më tërheqës për inovatorët globalë, investitorët dhe sipërmarrësit.

Fatmir Bytyqi
Kryetar i Këshillit Startup

Fatmir Bytyqi është emëruar Zëvendës Kryetar i Qeverisë i ngarkuar me çështjet ekonomike, koordinimi me resoret ekonomike dhe investimeve më 30 gusht 2020.

Bytyqi është një ekspert ndërkombëtarë në fushën e menaxhimit të proceseve ekonomike dhe reformave me përvojë mbi 20 vjeçare në mbi 100 programe dhe projekteve të ndryshme që synojnë zhvillimin e sektorëve, institucioneve shtetërore, odat ekonomike dhe kompanive.

Ai ka kryer mbi 500 trajnime në vendet e Ballkanit Perëndimor dhe deri më tani ka qenë i angazhuar profesionalisht si konsulent dhe këshilltar në disa qeveri, ministri dhe institucione në rajon. Që nga viti 2008, ai është përfshirë në mënyrë aktive si ekspert për qasjen dhe menaxhimin e fondeve të BE-së dhe konsiderohet si një nga profesionistët kryesorë në këtë fushë në rajon.

Specialiteti i tij i ngushtë është planifikimi dhe menaxhimi strategjik i programeve zhvillimore, ekonomike dhe të biznesit dhe ai konsiderohet si njohës i shkëlqyeshëm i mundësive të biznesit me përvojë shumë vjeçare në sektorin real si një sipërmarrës, konsulent dhe menaxher ekzekutiv.

Ai arriti arsimin e tij zyrtar në Universitetin e Tiranës, ku u diplomua në Fakultetin e Ekonomisë me drejtim në Menaxhimin e Biznesit. Ai është autor i disa strategjive, faturave, manualeve dhe udhëzuesve në fushën e financave, ekonomisë dhe zhvillimit të biznesit. Bytyqi flet në mënyrë aktive 5 (pesë) gjuhë.

Bistra Kumbarovska
Nënkryetare e Këshillit Startup

Bistra Kumbaroska është një grua sipërmarrëse, novatore dhe poete e njohur ndërkombëtarisht që mbështet individë, organizata dhe kompani në Evropë, Afrikë dhe Azi në gjetjen dhe rritjen e ndikimit të tyre pozitiv në shoqëri dhe mjedis. Pasioni i saj për ndërthurjen e vepërmirësisë dhe sipërmarrjes filloi gjatë viteve të saj studentore në Shkup, ku ajo u bë anëtare aktive dhe bashkëthemeluese e rrjetit ndërkombëtar për të rinjtë, info për të rinj. Që nga viti 2010, Bistra u vendos në Slloveni, duke filluar një seri udhëtimesh arsimore nëpër Evropë, Afrikë dhe Azinë Juglindore. Në bashkëpunim me Kombet e Bashkuara, Komisionin Evropian, UNIDO dhe rrjete të tjera ndërkombëtare, Bistra është e përkushtuar të krijojë një larmi inovacionesh sociale dhe zhvillimin e ekosistemeve rajonale në Ballkanin Perëndimor, Evropën Qendrore dhe Afrikën Subsahariane. Falë përvojës së saj me rrjetin Impact Hub, Rrjeti Global i Sipërmarrjes Sociale nga Anglia, Bistra arriti të punojë në mbi 50 risi sociale në të gjithë Evropën, me fokus të veçantë në ndërtimin e modeleve të reja të biznesit dhe ndikimin e investimeve. Deri më tani, Bistra ka marrë pjesë në krijimin dhe përhapjen e 6 rrjeteve ndërkombëtare në lidhje me inovacionin social, bashkëthemelues i 5 bizneseve sociale dhe ka ndarë përvojën e saj në më shumë se 189 ngjarje dhe konferenca ndërkombëtare. Aktualisht, Bistra është konsulent i njohur për inovacionin social dhe sipërmarrjen e përgjegjshme, me vendbanim në Vjenë dhe Lubjanë, ku ai drejton agjencinë e tij të ndryshimit, Heartbeats Innovation & Communication.

Anita Nikova Bundovski
Anëtare e Këshillit Startup

Anita Nikova Bundovski ka të arritur diplomë universitare dhe master në Universitetin e Sheffield. Studimet universitare i mori në fushën e Administrimit të Biznesit, i specializuar në Financë. Diploma e saj master është në Shkenca Kompjuterike, Departamenti i Inovacionit, Sipërmarrjes dhe Teknologjisë. Anita ka përvojë 15 vjeçare në sektorin e TIK në Maqedoninë Veriore, në rajon, në Evropë dhe në mbarë botën.

Që nga viti 2012, ajo është Drejtore Ekzekutive e Odës Ekonomike për Teknologjitë e Informacionit MASIT, e cila është organizatë jofitimprurëse, jo-politike dhe jo-qeveritare, e vetë-qëndrueshme, e themeluar në vitin 2000, e cila bashkon komunitetin e biznesit të TIK-ut në vendin tonë. 

Nikova menaxhon të gjitha interesat e ndërmarrjeve në sektorin e TIK, lobon në institucionet qeveritare dhe kryen komunikim të rregullt me të gjithë aktorët dhe institucionet në komunitet. Ajo është gjithashtu përgjegjëse për konferencën rajonale SEEITA, e cila numëron traditë 16-vjeçare në www.seita.org dhe është një nga themeluesit e Rrjetit 3B ICT Network, iniciativë që sublimon shumicën e organizatave të mbështetjes së biznesit në Evropën Juglindore dhe rajonin Kaukaz.

Për më tepër, Nikova është një NCL (Person Kombëtar i Kontaktit) për TIK në programin Horizon2020, e cila është instrument për financimin e projekteve inovative nga Komisioni Evropian. 

Kosta Petrov
Anëtare e Këshillit Startup

Kosta Petrov është sipërmarrës i dëshmuar ndërkombëtarisht, ekspert i marrëdhënieve me publikun, folës dhe autor biznesi.

Ai është themeluesi i P World, agjencia kryesore e ngjarjeve në botë, që funksionon në 40 vende të botës, duke përfshirë: Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Kanadën, Maltën, Norvegjinë, Turqinë, Iranin, Egjiptin, Katarin, Azerbajxhanin dhe Korenë e Jugut.

Për dy vite me radhë, Kosta ishte pjesë e listës ”Revista e Kongresit” të profesionistëve të ngjarjeve me më ndikim në Evropën Juglindore.

Me mbi 40,000 kopje të shitura, Kosta është një nga autor-biznesët më të shitur në Maqedoni.

Ai është një ish-drejtor i zhvillimit në IABC EMEA, korrespondent i rregullt për botimin amerikan të ”Huffington Post” dhe folës i rregullt mbi marrëdhëniet me publikun, lidershipin dhe sipërmarrjen në ngjarje të ndryshme nëpër botë.

Gjorgji Rafajlovski
Anëtare e Këshillit Startup

Gogo Rafajlovski është Drejtori Operativ i Parkut Teknologjik – SEEEUTechPark dhe një konsulent i pronës intelektuale i cili ndihmon startup (fillestarët) inovativë të arrijnë potencialin e tyre maksimal.

Përmes një karriere të gjatë profesionale 15-vjeçare në drejtimin e qendrave startup, inkubatorëve të biznesit, akseleratorëve dhe parqeve të teknologjisë, ai ka ndërtuar portofol të një mentori me përvojë, me pasion për teknologjitë dhe markat.

Posedon njohuri praktike të gjëra nga: menaxhimi operativ, investime në startupe, pronë intelektuale dhe vlerësime.

Dejan Aleksov
Anëtare e Këshillit Startup

Avokat, themelues i zyrës së avokatisë Aleksov, bashkëthemelues dhe president i Startup Maqedonisë. Entuziast i startupit, Dejan Aleksov u bashkua me komunitetin e startup-it në 2015, kur për herë të parë përgatiti dokumentet ligjore për realizimin e një investimi nga engjëjt e biznesit në një startup maqedonas.

Pastaj njoftohet në mënyrë më të detajuar dhe integrohet në komunitetin startup. Në vitin 2016, së bashku me disa njerëz të tjerë, ai bashkëthemeloi Startup Maqedonia, ndërsa nga viti 2018 ai është president.


Në vitin 2017, ai filloi zyrën e tij të avokatisë e cila bashkëpunon dhe i ndihmon shumë kompani startupe (fillestare).

Stefan Mitrevski
Anëtare e Këshillit Startup

Stefan Miteski është konsulent, folës dhe sipërmarrës. Ai është themeluesi i Systems for Enterprise, përmes së cilës bën zgjidhje softuerësh të cilat i shfrytëzon ndokush nga kompanit më të mëdha të sigurimeve në Amerikën e Veriut (përfshirë: Allstate, American National, Berkshire Hathaway, Farm Mutual Re, Houston International, Intact Insurance, Leading Insurance Group, Markel , Sompo International, West Bend Mutual, Wynward Insurance Group).

Shkollimin e kreu në UKIM. Ai ka diplomë në Inxhinierinë dhe Automatizimin e Sistemit Kompjuterik nga FEEIT, ndërsa masterin në Menaxhimin e Ciklit të Jetës së Produkteve të MF-së. Ai gjithashtu posedon diplomë në Fakultetin Jonçeping në Suedi për punë rinore dhe është student pasuniversitar për Politikën në Institutin e Shkencave Sociale dhe Shkencave Humane.

Më parë, ai e ndërtoi karrierën e tij në kompani softuerësh në Maqedoni, Kanada dhe Gjermani, ku kryesisht merr role menaxheriale me fokus në ndërtimin e ekipeve të shkathët me motivim të lartë.

Ai është aktiv në skenën startup (fillestare) maqedonase duke organizuar një larmi ngjarjesh përfshirë: Get in the Ring, Startup Europe Week, Robomak, Insurhack, EESTEC Academy dhe shumë të tjerë.

Ai është mentor në Startup Weekend, sfidën e aplikacioneve Nasa International Space, UNICEF Generation Unlimited Challenge, Code App Level Up. Çdo vit ai mban mbi 20 orë trajnim falas për të rinjtë në mënyrë që të zhvillojë ekosistemin startup.