Arritje Junior

MB SUSHTETJE P EDR ARSIMIN E SIPRERMARRJES N IN EVROP AND DHE EURASIA

I nisur në Tetor 2017, Projekti për Mbështetjen e Edukimit për Sipërmarrjen Europa dhe Eurasia, i zbatuar nga Junior Achievement Europe, synon të frymëzojë dhe përgatisë të rinjtë që të kenë sukses në ekonominë globale përmes zhvillimit dhe zbatimit të programeve të edukimit të ndërmarrësisë, shkrim -leximit financiar dhe gatishmëri më të mirë të tregut të punës Me Projekti bashkëpunon me shkollat e mesme, studentë, mësues, prindër dhe organizata të tjera si shoqatat e biznesit, institucionet financiare dhe kompanitë kryesore që duan të mbështesin edukimin për ndërmarrësi në Republikën e Maqedonisë Veriore. Projekti rrit partneritetin midis bizneseve dhe shkollave me qëllim krijimin e një brezi të rinjsh të aftë për të aplikuar qasje dhe teknika novatore në aktivitetet e tyre mësimore dhe njerëz të cilët do të jenë të përgatitur për tregun modern të punës.

Si funksionon?

  • Përmirësimi i mbështetjes për edukimin e sipërmarrjes në shkollat e mesme dhe profesionale me një fokus të veçantë në programin “Junior Achievement”, i cili u ofron studentëve të moshës 15 deri në 19 vjeç mundësinë për të mësuar se si të krijojnë biznesin e tyre, si të arrijnë nga ideja në realizim ndërsa ende ne shkolle.
  • Trajnimi i mësuesve për të udhëhequr studentët përmes programit të Kompanisë Junior Achievement.
  • Matja e ndikimit tek të rinjtë përmes përdorimit të vlerësimit të aftësive para dhe pas aftësive dhe marrjes së Pass Enterprisial Skills (ESP)
  • Certifikatë – një kualifikim ndërkombëtar për studentët që marrin pjesë në programin Junior Achievement për kompaninë studentore.
  • Zbatimi i Kampeve të Inovacionit për Arritje të Rinj të fokusuar në sektorë industrialë me rritje të lartë, ku studentët marrin pjesë në një ngjarje dymbëdhjetë orëshe të bazuar në sfida;
  • Aftësimi i studentëve për të marrë pjesë në garat kombëtare dhe ndërkombëtare.