Hulumtimi Start up

Mbi 70% e ndërmarrjeve fillestare në vend, në fazën e zhvillimit të biznesit, kanë nevojë për burime financiare shtesë dhe vetëm atëherë ata marrin mbështetjen më të madhe nga Fondi i Inovacioneve dhe i Zhvillimit Teknologjik, sipas një sondazhi të kryer nga Start up Macedonia nën kujdesin e FIZHT-dë.

Analiza, e cila mbuloi mbi 80 fillestarë nga Maqedonia e Veriut dhe më shumë se 28 organizata mbështetëse dhe investitorë, tregon se deri në 62.7% të ndërmarrjeve vendore të aplikuara për thirrjet e bashkëfinancimit dhe 60% e tyre morën ndihmë financiare nga FIZHT. Përfaqësuesit e kompanive gjithashtu theksuan se fondi i ndihmoi ata të identifikojnë se ku duhet të përmirësohen dhe se reagimet janë kryesisht për gjetjen e një tregu të përshtatshëm për produktin. Hulumtimi i plotë mund të gjendet në linkun vijues.