Program mbështetës përmes shtyllës 3 (tre) të planit të rritjes ekonomike të Qeverisë së Republikës së Maqedonisë Veriore

2. Grantet e bashkëfinancuara për zhvillimin teknologjik
3. Grantet e bashkëfinancuara për të rritur inovacionin
4. Grantet e bashkëfinancuara për zhvillim profesional dhe praktikë për të rinjtë e sapo punësuar