Organizmi ynë

Fondi për Inovacionin dhe Zhvillimin Teknologjik u krijua në Dhjetor 2013, me qëllim nxitjen e inovacionit, duke siguruar burime shtesë të financimit për inovacionin, për shkak të nevojës për të ndërtuar një ekonomi konkurruese të bazuar në njohuri.

Struktura organizative e Fondit për Inovacion dhe Zhvillim Teknologjik përfshin njësitë e organizative në vijim:

 • Drejtori
 • Sektori për aktivitetet programore
 • Departamenti i Përgatitjes së Programit
 • Njësia e Zbatimit të Programit
 • Sektori për Çështje të Përgjithshme dhe Ligjore dhe Financa
 • Departamenti i Çështjeve Ligjore, Prokurimit Publik dhe Arkivit
 • Departamenti i Financave dhe Kontabilitetit

Organet drejtuese të Fondit janë: Bordi i Drejtorëve, Komiteti i Miratimit të Investimeve dhe Drejtori.
Anëtarët e organeve administrative dhe drejtorin i emëron Qeveria e Republikës së Maqedonisë së Veriut.

Bordin drejtues e përbëjnë:

 • Znj. Monika Mlladenoviq – Kryetare e Bordit Drejtues
 • Znj. Natasha Geshoska – anëtare e Bordit Drejtues
 • Znj. Fatlyume Rexha – Lusnjani – anëtare e Bordit Drejtues
 • Sherefedin Ibishi – anëtar i Bordit Drejtues
 • Ljubomir Popovski – anëtar i Bordit Drejtues
 • Adrian Fazlia – anëtar i Bordit Drejtues
 • Dardan Selmani – anëtar i Bordit Drejtues

Komiteti i Miratimit të Investimeve
Komiteti për Miratimin e Investimeve përbëhet nga 5 anëtarë, të cilët zgjidhen dhe emërohen nga Qeveria e Republikës së Maqedonisë Veriore. Komiteti shqyrton dhe miraton projekt propozimet e paraqitura atij për të gjitha instrumentet për të mbështetur Fondin. Anëtarët e Komitetit zgjidhen nga ekspertët me të paktën dhjetë vjet përvojë ndërkombëtare në fushën e investimeve në inovacion.

Don Lewis

Për më shumë se 25 vjet, Don Lewis u ka ofruar mijëra studentëve mundësinë për të fituar njohuri mbi sipërmarrësinë, përmes leksioneve, trajnimeve dhe mentorimit të studentëve-sipërmarrës në Universitetin A&M të Teksasit.

Don Lewis është pjesë e Universitetit A&M të Teksasit që nga viti 1999 dhe ligjëron në Departamentin e Menaxhimit, dhe më pas në Departamentin e Marketingut në Mace Business School.

Lewis arsimin e tij të lartë në fushën e menaxhimit dhe MBA në Teknologjinë e Informacionit e ka marrë në Universitetin Ndërkombëtar të Teksasit A&M.

Fushat e interesit të tij profesionalë përfshijnë atë të marketingut, sipërmarrjes dhe edukimit mbi biznesin e vogël si dhe informimë të studentëve me mundësit për biznes ndërkombëtar.

Ines Kaps

Ines Kaps ka më shumë se 22 vjet përvojë në fushën e konsulencës së menaxhimit, duke udhëhequr ekipin në dy firma konsulente: KPMG dhe ndërmarrjen e saj passion2practice GmbH në Zvicër. Ajo është e njohur për zbatimin e projekteve globale multi-milionëshe për transformimin digjital në industrinë farmaceutike dhe inxhinierike. Kaps është gjithashtu një sipërmarrëse seriale dhe trajnere për fillestarët.

Sot, Ines ndihmon firmat e mesme të konsulencës përmes Programit të saj për trajnim të  përshpejtuar, me qëllim të rritjes së numrit të grave në role drejtuese dhe partnere. Ines ka të mbaruar MBA në Henley Management School në Britaninë e Madhe, masterin për strategjinë e biznesit në ESC Rennes të Francës dhe masterin për inovacion biznesi dhe sipërmarrje në Universitetin e Klagenfurt, në Australi.