Thirrje aktive

Nëpërmjet disa instrumenteve FITR ju ofron mundësinë për mbështetje financiare për zhvillimin e ideve dhe projekteve tuaja të biznesit. Mësoni për thirrjet publike aktive