Thirrje aktive

Nëpërmjet disa instrumenteve FITR ju ofron mundësinë për mbështetje financiare për zhvillimin e ideve dhe projekteve tuaja të biznesit. Mësoni për thirrjet publike aktive

Për momentin nuk ka thirrje aktive.

Përballja me ndryshimet klimatike 2022

Përballja me ndryshimet klimatike 2022 Në bazë të nenit 27 të Ligjit për veprimtari të inovacionit (“Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë” nr. 79/13, 137/13, 41/14, 44/15, 6/16, 53/16, 190...

Find out more