Misioni dhe qëllimet

Fondi për Inovacion dhe Zhvillim Teknologjik është një institucion udhëheqës qeveritar për mbështetjen e startup -eve dhe kompanive novatore në Republikën e Maqedonisë Veriore.

Aktualisht, Fondi, përmes instrumenteve të tij financiarë, bashkëfinancon 979 projekte me një investim të përbashkët prej rreth 112 milion euro. Deri në 43% të portofolit të FIZHT, janë kompani start-up, kryesisht të themeluara nga të rinjtë. Me gati 1.5 milion euro, Fondi gjithashtu mbështet zhvillimin e tre përshpejtuesve në vend: X Factor, Seavus Accelerator dhe Business-Technological Accelerator UKIM.

Prioritetet kryesore të Fondit janë qasja e përmirësuar në mbështetjen financiare për inovacionin dhe zhvillimin teknologjik dhe promovimi dhe inkurajimi i veprimtarisë inovative në Maqedoninë Veriore.

Aktivitetet tona përfshijnë:

  • Bashkëfinancimi i startup-eve, ndërmarrjeve mikro, të vogla dhe të mesme, të regjistruara në Republikën e Maqedonisë Veriore.
  • Këshilli Kombëtar për Fillimin, qëllimi i të cilit është transformimi i ekosistemit maqedonas të fillimit
  • Programi i Inovacionit të Korporatës për të inkurajuar bashkëpunimin midis sektorit privat dhe bizneseve të reja
  • Partneriteti me Amazon Web Services përmes të cilit Fondi jep kredi për përdorimin e kësaj platforme globale në vlerë prej 10,000, 25,000 dhe 100,000 dollarë amerikanë
  • Portofol i veçantë për investime në dixhitalizimin e bujqësisë dhe institucioneve publike
  • Zhvillimi i një Strategjie Kombëtare për Inteligjencën Artificiale
  • Mbështetje mentorimi për përdoruesit potencialë dhe aktualë

Fondi gjithashtu mbështet studentë të talentuar fillorë, të shkollës së mesme dhe kolegj.

Si pjesë e katër Sfidave për Kërkuesit e Rinj, 109 projekte shkollore iu dhanë mbi 728 studentëve dhe mentorëve nga i gjithë vendi. Për herë të parë, ne zbatuam një Sfidë për krijimin e laboratorëve të prodhimit “Të rinjtë krijojnë”. Përmes mbështetjes së Junior Achievement Macedonia dhe Programit të Edukimit për Sipërmarrjen në të gjitha shkollat ​​e mesme në të gjithë vendin, 728 studentë dhe 100 mësues. Nën programin UPSHIFT, Fondi dha 32 idetë më të suksesshme.