Thirrjet të mbyllura

Mësoni për thirrjet publike të mbyllura dhe projektet e mbështetura.

INKURAJIMI I SIPËRMARRËSISË SOCIALE

INKURAJIMI I SIPËRMARRËSISË SOCIALE Në bazë të nenit 27 të Ligjit të Veprimtarisë Inovative (“Gazeta zyrtare e Republikës së Maqedonisë” nr. 79/13, 137/13, 41/14, 44/15, 6/16, 53/16, 190/16 dhe 64/18),...

MËSO MË SHUMË