Thirrjet të mbyllura

Mësoni për thirrjet publike të mbyllura dhe projektet e mbështetura.

INKURAJIMI I SIPËRMARRËSISË SOCIALE

INKURAJIMI I SIPËRMARRËSISË SOCIALE Në bazë të nenit 27 të Ligjit të Veprimtarisë Inovative (“Gazeta zyrtare e Republikës së Maqedonisë” nr. 79/13, 137/13, 41/14, 44/15, 6/16, 53/16, 190/16 dhe 64/18),...

MËSO MË SHUMË

Startup 3

KONKURS PUBLIK PËR INSTRUMENTIN PËR MBËSHTETJE: GRANTE TË BASHKËFINANCUARA PËR SHOQËRITË TREGTARE TË SAPOTHEMELUARA START-UP DHE SPIN-OF–Startup 3! Në bazë të nenit 25 paragrafi 4 të Ligjit të Veprimtarisë Inovative...

MËSO MË SHUMË