Procesi i përzgjedhjes

Faza e parapërzgjedhjes

Çdo projekt propozim u vlerësua nga tre ekspertë të brendshëm nga 22 fusha të ekspertizës.

Projektet vlerësohen sipas kritereve të përcaktuara: shkalla e inovacionit, cilësia e projektit të përgatitur, potenciali i tregut, kapaciteti i aplikantit dhe ndikimi i projektit.

Të gjitha projektet që do të marrin notën mesatare prej të paktën 51 pikësh vazhdojnë në fazën tjetër.

Ekspertët

Në bazë të Ligjit për Veprimtarinë Inovative (“Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë” Nr. 79/13, 137/13, 41/14, 44/15, 6/16, 53/16,190/16 dhe 64/18) Inovacion Fondi dhe Zhvillimi Teknologjik krijon dhe mban një Regjistër elektronik të ekspertëve që ndihmojnë në vlerësimin dhe dhënien e mendimit të ekspertit.

Lidhje me regjistrin e profesionistëve.

Faza e përzgjedhjes

Projektet shqyrtohen nga Komiteti i Aprovimit të Investimeve (KOI) – një organ i pavarur i përbërë nga një ekip prej pesë ekspertësh të huaj që do të marrë vendimin përfundimtar se cilat projekte do të miratohen financiarisht. Me kërkesë të KOI, disa kompani janë të ftuara për të bukuroshe.

Për projektet që do të përzgjidhen nga Komiteti, përpara se të marrë një vendim përfundimtar, ekipi i FITR-së kontakton aplikantin për të dorëzuar dokumentet e nevojshme për të përcaktuar pranueshmërinë e aplikantit, pranueshmërinë e shpenzimeve buxhetore dhe plotësinë e dokumentacionit të plotë. Një vendim përfundimtar merret më pas nga Komiteti.

Komiteti i Miratimit të Investimeve

Komiteti i Miratimit të Investimeve përbëhet nga 5 anëtarë, të cilët zgjidhen dhe emërohen nga Qeveria e Republikës së Maqedonisë së Veriut. Komiteti shqyrton dhe miraton propozim-projektet e paraqitura për të gjitha instrumentet për të mbështetur Fondin. Anëtarët e Komitetit zgjidhen midis ekspertëve me të paktën dhjetë vjet përvojë ndërkombëtare në fushën e investimeve të veprimtarisë në inovacion.

Marvin Liao
President i KOI

Marvin Liao ka qenë drejtorë ekzekutiv në ”Yahoo!” për më shumë se një dekadë. Ai është një ish partner i “500 Startups” dhe Business Angel me mbi 19 vjet përvojë në kapital sipërmarrje, biznese teknologjike dhe startupe.

Marvin ka investuar në 500 startupe që nga viti 2014, duke drejtuar një program përshpejtues në San Francisco, si dhe investitor në marrëveshje fillestare të drejtpërdrejtë. “500 Startups” është një nga firmat më aktive të kapitalit sipërmarrës në botë, i porositur për të zbuluar dhe rikthyer sipërmarrësit më të talentuar në botë, për t’i ndihmuar ata të ndërtojnë kompani të suksesshme në një shkallë të gjerë dhe për të ndërtuar ekosisteme globale të prosperuara. “500 Startups” mbështesin startup-et përmes programeve të tyre të investimeve përshpejtuese të përqendruara në marketing dixhital, rritjen e portofolit të shfrytëzuesve, lehtësimin e praktikave startup dhe mbledhjen e mjeteve për kompanitë para se të fillojnë.

Don Lewis

Për më shumë se 25 vjet, Don Lewis u ka ofruar mijëra studentëve mundësinë për të fituar njohuri mbi sipërmarrësinë, përmes leksioneve, trajnimeve dhe mentorimit të studentëve-sipërmarrës në Universitetin A&M të Teksasit.

Don Lewis është pjesë e Universitetit A&M të Teksasit që nga viti 1999 dhe ligjëron në Departamentin e Menaxhimit, dhe më pas në Departamentin e Marketingut në Mace Business School.

Lewis arsimin e tij të lartë në fushën e menaxhimit dhe MBA në Teknologjinë e Informacionit e ka marrë në Universitetin Ndërkombëtar të Teksasit A&M.

Fushat e interesit të tij profesionalë përfshijnë atë të marketingut, sipërmarrjes dhe edukimit mbi biznesin e vogël si dhe informimë të studentëve me mundësit për biznes ndërkombëtar.

Asher Sidiki

Asher Sidiki ka përvojë mbi 20 vjet në zhvillimin e korporatave, me marrëveshje të realizuara me vlerë rreth 8 miliardë dollarë amerikanë. Ai ishte pjesë e “500 Startups” në SHBA, por edhe pjesë e ekipit menaxhues që udhëhoqi transformimin e “Etisalat” në Emiratet e Bashkuara Arabe. Asher filloi karrierën e tij si sipërmarrës në Britani të Madhe dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës në fund të viteve 1990.

Etisalat është grupi kryesor i telekomunikacionit në botë në vendet në zhvillim, duke ofruar shërbime dhe zgjidhje për më shumë se 141 milion klientë në 15 vende në Lindjen e Mesme, Azi dhe Afrikë. Ai renditet si “The most valuable portofolio brand” në Lindjen e Mesme dhe Afrikën e Veriut (MENA) nga Brand Finance.

Gunter Fellinger

Gunter Fellinger nga 2018 është Sekretar i Përgjithshëm i CEE BC – Austri. Për 28 vitet e fundit, ai ka udhëtuar dhe kontribuar në transformimin e sektorit të biznesit në Evropën Qendrore dhe Lindore dhe ka qenë i njohur mirë me ekonomitë dhe sfidat e sipërmarrësve të rinj dhe bizneseve të reja në rajon. Gunter jetoi në Shqipëri, Mal të Zi dhe Kosovë për 11 vjet, është pozicionuar në Kiev që nga viti 2016.

Biografia e Fellinger përfshin gjithashtu punën në Business Europe dhe mbajtjen e pozicionit të Sekretarit të Përgjithshëm të SME-ve nga 2000 në 2004. Ai ka marrë pjesë në projekte të ndryshme të BE-së si ekspert i politikës evropiane për ndërmarrjet e vogla dhe të mesme, reformat ekonomike dhe strategjinë e pranimit në BE dhe zhvillimin lokal në Shqipëri, Kosovë, Ukrainë. Ai gjithashtu ka punuar për 4 vjet në promovimin e investimeve të huaja direkte në Shqipëri. Fellinger është President i Rrjetit Evropian të Reformës Tatimore dhe anëtar i Bordit të Drejtorëve të Rrjetit Ballkanik të Beneluksit për Integrimin Ekonomik në Ballkanin Jugor.

Ines Kaps

Ines Kaps ka më shumë se 22 vjet përvojë në fushën e konsulencës së menaxhimit, duke udhëhequr ekipin në dy firma konsulente: KPMG dhe ndërmarrjen e saj passion2practice GmbH në Zvicër. Ajo është e njohur për zbatimin e projekteve globale multi-milionëshe për transformimin digjital në industrinë farmaceutike dhe inxhinierike. Kaps është gjithashtu një sipërmarrëse seriale dhe trajnere për fillestarët.

Sot, Ines ndihmon firmat e mesme të konsulencës përmes Programit të saj për trajnim të  përshpejtuar, me qëllim të rritjes së numrit të grave në role drejtuese dhe partnere. Ines ka të mbaruar MBA në Henley Management School në Britaninë e Madhe, masterin për strategjinë e biznesit në ESC Rennes të Francës dhe masterin për inovacion biznesi dhe sipërmarrje në Universitetin e Klagenfurt, në Australi.