Fjalimi deri në publikun nga Komisioni i Miratimit të Investimeve

Të nderuar,

Ditët e fundit, me të pavërteta dhe spekulime të ndryshme, u vlerësua cilësia dhe qëndrueshmëria e projekteve të përzgjedhura nga Komiteti i Miratimit të Investimeve (KMI), në kuadër të thirrjes publike “Startupuvaj 3”, i cili zbatohet nga Fondi për Inovacion dhe Zhvillim Teknologjik. 

Nga ato arsye po i drejtohemi publikut, me qëllim për të sqaruar përzgjedhjen e projekteve dhe rolin tonë në të gjithë procesin e vlerësimit të projekteve dhe miratimin e rekomandimeve përfundimtare për projektet për vendimet investuese përmes procesit të votimit të anëtarëve të KMI-së.

Anëtarët e komisionit dhe unë si kryetar i KMI-së iu bashkuam procesit sepse besojmë në potencialin dhe inovacionin e kompanive maqedonase. Me përvojën tonë profesionale dhe ekspertizën ndërkombëtare, mbi të gjitha ne duam të ndihmojmë në avancimin e projekteve inovative në vend në mënyrë transparente dhe të drejtë. Anëtarët e Komitetit të Miratimit të Investimeve kanë përvojë të gjerë ndërkombëtare në zbatimin e vlerësimeve të tilla për një sërë agjencish qeveritare, bankash zhvillimi shumëpalëshe, Komisionit Evropian dhe akceleratorë të njohur të sektorit privat të startupeve në vende të tjera. Ata i përmbahen grupit më të lartë të standardeve në zbatimin e këtyre vlerësimeve, si ndërkombëtarisht ashtu edhe në Maqedoninë e Veriut.

Siç dihet tashmë për publikun, asnjë nga punonjësit e FIZHT-it nuk merr pjesë në procesin e përzgjedhjes së kompanive që do të përfitojnë mjete financiare (përveç pjesës së kontrollit administrativ, që kufizohet nëse dokumentacioni është i plotësuar).

Të gjitha kompanitë e paraqitura kalojnë në një proces parapërzgjedhjeje të kryer nga 3 ekspertë vendas. Çdo kompani që ka mbi 51 pikë kalon në përzgjedhjen përfundimtare dhe përzgjedhja përfundimtare bëhet nga Komisioni i Miratimit të Investimeve. Kur marrim vendimin përfundimtar, ne vlerësojmë projektet sipas kritereve të mëposhtme:

  • Shkalla e inovacionit (25 pikë);
  • Cilësia e projektit (25 pikë);
  • Kapaciteti i ekipit të projektit (15 pikë);
  • Potenciali i tregut (25 pikë) dhe
  • Ndikimi (10 pikë).

Ne e bëjmë të gjithë procesin e vendimmarrjes në mënyrë krejtësisht të pavarur, pa asnjë ndikim apo presion të jashtëm. Secili nga pesë anëtarët e KMI-së vlerëson individualisht çdo projekt, pas së cilës mblidhen notat dhe merret numri mesatar i pikëve. Së bashku, ne diskutojmë vetëm projektet që kanë potencialin më të madh të biznesit. 

Në situata të caktuara organizojmë “piçing” për aplikuesit, për t’u njohur më mirë me qëllimin që aplikuesi dëshiron të realizojë përmes projektit të tij. 

Këtë vit kemi marrë një numër vërtet të madh projektesh cilësore, por për shkak të buxhetit total të kufizuar dhe faktit që ky është një proces konkurrues, nuk kemi mundur të aprovojmë financime për të gjithë. 

Ne gjithmonë inkurajojmë aplikuesit të përmirësojnë idetë e tyre dhe të aplikojnë përsëri dhe në këtë drejtim, ne u dërgojmë komentet tona të gjithë aplikuesve të refuzuar. 

Na vjen keq që funksionimi i Fondit për Inovacion dhe Zhvillim Teknologjik është duke u sulmuar për shkak të grumbullimit të pikëve politike, por ne do të vazhdojmë të investojmë njohuritë dhe kohën tonë në ide dhe inovacione të suksesshme, sepse besojmë se Maqedonia e Veriut ka një startup vërtetë të suksesshëm. 

Për të gjitha pyetjet që lidhen me procesin e vlerësimit dhe projektet e mbështetura, ne jemi në dispozicion për t’iu përgjigjur pyetjeve nga media dhe publiku i gjerë.

Me respekt,

Anëtarët e Komitetit: Marvin Liao (Kryetar), Vibu Sharma, Noel Gregor Peterson-Jones, Asher Sidiki dhe Gunter Fellinger.