100
КОФИНАНСИРАНИ ПРОЕКТИ
30
милиони евра ИНВЕСТИЦИИ
30
ПОДДРЖАНИ училишни проекти
350
УЧЕНИЦИ И МЕНТОРИ
Previous
Next
Previous
Next

ФИТР  поттикнува и поддржува иновациска дејност без разлика на половата еднаквост, социјална/економска припадност. Речиси кај половина од одобрените  Иновациски ваучери на ФИТР, финансиски се поддржани услуги за истражување и развој обезбедени од страна на жени вработени во академскиот сектор. Под трите циклуси на „Предизвик за млади истражувачи” 72% од менторите кои ги предводат проектите се жени а 54% од учесниците вклучени во проектните активности се девојчиња/жени.

News

#FITRClassrоom со Џејмс Грегсон, Директор за креативни содржини за дигитални медиуми во ЛЕГО: Како да креирате атрактивна содржина за вашата публика на социјалните медиуми

#FITRClassrоom со Џејмс Грегсон, Директор за креативни содржини за дигитални медиуми во ЛЕГО: Како да креирате атрактивна содржина за вашата публика на социјалните медиуми #FITRClassrоom

Прочитај Повеќе »
Previous
Next

Формулар за поплаки

ФИТР ИСТРАЖУВАЊЕ

Важно известување од ФИТР

Слободен пристап до информации од јавен карактер

Мисија и цели

Мисијата на Фондот за иновации и технолошки развој е поттикнување и поддршка на иновациската дејност во микро, малите и средните претпријатија за остварување забрзан технолошки развој, базиран на трансфер на знаење, на истражување за развој и на иновации што придонесуваат за создавање нови работни места и за економски раст и развој, истовремено подобрувајќи ја бизнис-околината за развој на конкурентските способности на компаниите.

НАСТАНИ