Нашиот Тим

Kатарина Кречева
Сектор за програми во областа на образование, истражување, развој и иновации

e-mail: katarina.kreceva@fitr.mk

Контакт: 072314636

Катарина Кречева е Магистер по развојни и образовни политики на Универзитетот на Кембриџ и Магистер по источно-европски студии на Универзитетот на Болоња. Има поминато повеќе обуки од областа на креирање на јавни политики, усогласување со правото на Европската Унија и управување со фондовите на Европската Унија.

Нејзиното претходно работно искуство вклучува ангажмани во граѓанскиот сектор, меѓународни развојни агенции и јавна администрација (НВОа, УНДП, Министерство за образование и наука).

Автор е на повеќе меѓународни и домашни публикации од областа на анализа и креирање јавни политики. Има учествувано во евалуациски комисии за оценување и избор на проекти од областа на образованието и иновациите (О2 Прдизвик, Junior Achievement, Предизвик за млади истражувачи, Social Impact Award, FinHackaton, Balkan Technology Match, Western Balkans Digital Summit, Start-up Camp Pitching Competition и други). Како обучувач има одржано повеќе обуки на теми поврзани со креирање на јавни политики, подготовка на предлог проекти, евалуација на предлог проекти, женско претприемништво и други. Како модератор и/или говорник има земено учество на повеќе национални и меѓународни настани (European Innovation Council Roadshow  – EC – Скопје; 3rd Forum on Innovation Reshaping Monte Negro: Youth, Innovation, Sustainable Future; The Innovation Community Panel – Digitalks Kosovo; Balkan Technology Мatch – Скопје; Proof of Concept in South Eastern Europe – JRC – Trieste; Претприемничко образование во Република Македонија: проблеми и предизвици – МАНУ; Workshop on How to successfully facilitate technology transfer and commercialize research results in the Western Balkans” – Regional Cooperation Council – Сплит, и други).

Илинка Делева
Сектор за финансии

e-mail: ilinka.deleva@fitr.mk

Контакт: 070409579

Илинка Делева по професија е дипломиран професор по математика при Универзитетот Св.Кирил и Методиј – Природно-математички факултет, отсек наставна математика .

Поседува работно искуство во областа на буџетското работење и финансискиот сектор 20 години од кои 2,5 години е дел од тимот на Фондот за иновации и технолошки развој.

Својата кариера ја започнува во Секретаријатот за европски прашања, каде успешно го изучува буџетското работење. Во оваа институција се стекнува со огромно работно искуство, наидува на многу предизвици како и надминување на многу проблеми што ги носи работата.

Во текот на работењето во СЕП, Илинка Делева има стекнато многу сертификати и дипломи, посета на обуки и студиски патувања меѓу кои: ЕУ и функционирањето на институциите на ЕУ, Временска рамка за подготовка на националната програма за усвојување на правото на ЕУ, Деловно работење и комуницирање, етика, основи на административното, правното и финансиското работење, писмена комуникација и култура на говор, ИПА Фондови, Индустриски развој на НР Кина, како и обуки поврзани со финансиски извештаи, трезорско работење и сл.

Ирена Ѓоргиевска
Сектор за спроведување
на програми

e-mail: irena.gjorgievska@fitr.mk

Kонтакт: 072314637

Ирена Ѓоргиевска e дипломиран правник и магистер по деловно право на Правниот факултет, Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ Скопје.

Таа има повеќе од десет години искуство како Проектен менаџер и Координатор за спроведување на проекти финансирани од меѓународни развојни организации (УСАИД, ЕУ-ИПА Прекугранична соработка, ГТЗ). Во рамките на проектот „Македонски деловен центар“ на УСАИД таа координираше бројни клиенти од областа на МСП со работни задачи кои вклучуваа: идентификација на претпријатија кои имаат потреба од техничка помош; дијагноза и анализа на проблемите на домашните компании; координација на специјализирани тимови од областа на маркетингот, финансиите и производството како и обезбедување на техничка помош од странски консултанти и експерти.

Нејзиното искуство вклучува и работа како раководител во приватниот сектор, во претпријатие од областа на машинската индустрија.

Во својата кариера Ирена има работено на подготовка и спроведување на обуки од областа на управување со трговските друштва; развој и имплементација на програми и подготовка на правни анализи за потребите на невладиниот сектор од областа на социјалното претприемништво и локалниот развој, како и подготовка и спроведување на натпревари и предизвици.

Неда Инономова Гаврилоска
Советник во одделение за подготовка на програми

e-mail: neda.ikonomova@fitr.mk

Kонтакт: 071 372 843

Ивана Сазданоска
Советник во одделение за подготовка на програми

e-mail: ivana.sazdanovska@fitr.mk

Kонтакт: 071 256 196

Христина Тошевска
Советник во одделение за правни работи, јавни набавки и архива

e-mail: hristina.tosevska@fitr.mk

Kонтакт: 072 314 650

Милка Илоска
Виш соработник во одделение за правни работи, јавни набавки и архива

e-mail: milka.iloska@fitr.mk

Kонтакт: 071 256 207