Drejtori i FIZHT-së, Petrov: Investimet e Akceleratorit “X Factor” tregojnë lëvizje të madhe në ekosistemin e startup-eve

Drejtori i Fondit të Inovacioneve dhe të Zhvillimit Teknologjik sot vizitoi Akceleratorin “X Factor” në Veles, për t’u njohur me aktivitetet aktuale të akceleratorit investimet e planifikuara për periudhën e ardhshme.

“X Factor”, së bashku me Acceleratorin Biznes-Teknologjik UKIM SHPK, Shkup dhe Seavus Accelerator, është njëri nga tre përshpejtuesit në vend dhe i pari jashtë kryeqytetit, i mbështetur nga FIZHT nëpërmjet Bankës Botërore, i cili ka marrë mbështetje financiare në vlerë prej 2 milion euro nëpërmjet Thirrjes Publike për financimin e përshpejtuesve teknologjikë me qëllim të zhvillimit më të shpejtë të ideve inovative, vërtetimit të tregut, por edhe ndërtimit të modeleve të biznesit të shkallëzuar dhe të qëndrueshëm për startup-et maqedonase. 

Përshpejtuesi “X Factor” këtë vit realizoi tri investime në startup-et maqedonase me vlerë të përgjithshme prej 300.000 euro. Investimi i fundit i Accelerator-it prej 100.000 euro është në startup-in maqedonas “Brummel”, kompani që qëndron pas xhaketës së parë të destinuar për motoçiklistë në botë. Kompania u themelua nga Nino Karas dhe Nina Levic dhe tashmë ka zyra në Shkup dhe Nju Xhersi. 

“Jam vërtet krenar që “X Factor Accelerator” vazhdon të jetë një vend që stimulon zhvillimin e startup-eve inovative dhe tregon se Republika e Maqedonisë së Veriut është në rrugën e saj të mirë për të qenë një qendër fillestare në rajon. Tre investimet e Accelerator-it tregojnë se programet përshpejtues janë kyç për zhvillimin e ekosistemit startup maqedonas, por edhe se startup-et maqedonase po punojnë seriozisht në gatishmërinë e tyre për investime. Këto investime tregojnë rëndësinë e përfshirjes më të madhe të investitorëve privatë dhe engjëjve të biznesit në ekosistemin fillestar të Maqedonisë”, tha Kosta Petrov, drejtor i Fondit të Inovacioneve dhe të Zhvillimit Teknologjik.

Duke marrë parasysh Fondin e ri Hibrid të Investimeve që do të fokusohet në investimet në startup-et maqedonase nga 100 mijë deri në 1.5 milionë euro, por edhe ndihmën pothuajse të dyfishuar për startup-et maqedonase të planifikuara për vitin 2022, në FIZHT në përgatitjet përfundimtare është një thirrje e re për mbështetje të përshpejtuesve, do të financojë tre programe të reja përshpejtuese me fokus gatishmërinë për investime për startup-et. Modeli i ri i financimit të përshpejtuesve do të përfshijë stimulimin e hyrjes së kapitalit privat në startup-et maqedonase përmes modelit “euro për euro”, gjegjësisht për çdo euro të investuar nga një investitor privat në startup-et më të suksesshme nga programet përshpejtues, Fondi do të investojë shtesë një euro. Një thirrje e re për mbështetjen e përshpejtuesit është planifikuar për gjysmën e parë të 2022.