Ne kemi përgjegjësi ligjore dhe morale për përdorimin e fondeve FIZHT

Maqedonia Veriore ofron staf relativisht të lirë, por shumë të kualifikuar në fushën e shkencës kompjuterike dhe inxhinierisë, për shkak të të cilave parashikimet për të ardhmen janë pozitive. Arritjet në fushën e teknologjisë janë të ardhshme, tha në një intervistë me MKD.mk Don Lewis, anëtar i Komitetit të Miratimit të Investimeve në FIZHT.

Fondi për Inovacion dhe EVN organizuan një vizitë ndërvepruese dhe edukative në qendrën ekspozuese ku nxënësit e shkollave fillore “Shën Kliment Ohridski” nga Prilepi dhe “Dedo Iljo Maleshevski” nga Berova, si dhe shkollat ​​e mesme të Shkupit “EMUC 8 Shtator” dhe ” Orce Nikolov “pati mundësinë të mësojë më shumë detaje rreth futjes së energjisë elektrike në Maqedoninë Veriore, si dhe përdorimin e llojeve të ndryshme të energjisë.

Don Lewis është një nga pesë anëtarët e Komitetit për Miratimin e Investimeve të Fondit Maqedonas për Inovacion dhe Zhvillim Teknologjik.

Ai ka qenë anëtar i Shkollës së Biznesit Mays në departamentin e menaxhimit që nga viti 1999 dhe është profesor dhe drejtor ekzekutiv i “Blackstone Launchpad TAMU”.

“Qëllimi i iniciativave dhe bashkëpunimit të tillë është inkurajimi i të menduarit krijues dhe kritik midis të rinjve dhe lidhja dhe përfshirja e kompanive vendase në mbështetje të zhvillimit të kërkimit dhe shpirtit sipërmarrës që në moshë të re. Angazhimi ynë është t’u tregojmë të rinjve se shteti ofron mundësi për zhvillimin e tyre personal dhe profesional. FIZHT është në dispozicionin tuaj, siguron dhe do të ofrojë mbështetje për realizimin e ideve dhe iniciativave tuaja kërkimore. Ky lloj bashkëpunimi me kompanitë vendase gjithashtu do të vazhdojë, “tha Despotovski, drejtor i FIZHT.

Ai e bazon përvojën e tij të pasur në angazhimet e shumta në fushën e gjetjes së problemeve në edukimin e sipërmarrjes dhe bizneseve të vogla, si dhe në biznesin ndërkombëtar.

Siç shpjegon Lewis, procesi i miratimit të një projekti të veçantë që mbërrin në thirrjet e FIZHT është si më poshtë: secili anëtar i komitetit shqyrton dhe vlerëson në mënyrë të pavarur të gjitha aplikimet, bazuar në kriteret e përcaktuara në instrumentet përkatëse të vlerësimit. Secili anëtar jep gjithashtu komentet e tij individuale për secilën aplikim. Pasi të përfundojë kjo, një takim zyrtar voton mbi përshtatshmërinë e financimit të projekteve individuale. Një shumicë prej 3 votash kërkohet për çdo miratim financimi dhe të gjitha votat regjistrohen.

Cila është saktësisht detyra juaj?

– Në përgjithësi, roli im si një nga pesë anëtarët e Komitetit është të rishikoj, vlerësoj dhe votoj për miratimin ose refuzimin e projekt propozimeve të paraqitura në FIZHT. Unë gjithashtu marr pjesë në të gjitha sesionet dhe veçanërisht në procesin e shqyrtimit, diskutimit dhe marrjes së vendimeve përfundimtare.

Së pari, komiteti ynë përbëhet nga pesë anëtarë, asnjëri prej të cilëve nuk njihej me njëri -tjetrin para se të zgjidhej, asnjëri prej nesh nuk është ose nuk jeton në Maqedoni dhe të gjithë kemi përvojë të ndryshme në drejtim të inovacionit dhe sipërmarrjes.

 Së dyti, ndërsa përvoja, ekspertiza dhe kualifikimet e secilit anëtar të komisionit janë të ndryshme, vota ime, nga këndvështrimi im, është një vizion dhe është plotësisht e paanshme. Për më tepër, secili anëtar i komitetit riafirmon angazhimin e tij se nuk ka konflikt interesi ose ndikim të jashtëm në lidhje me ndonjë nga aplikimet ose aplikuesit.

Së treti, në lidhje me vetë procesin, secili anëtar i komisionit shqyrton dhe vlerëson në mënyrë të pavarur të gjitha aplikimet e marra, bazuar në kriteret e përcaktuara në instrumentet përkatëse të vlerësimit. Secili anëtar jep gjithashtu komente individuale për secilin aplikim. Pasi të bëhet kjo, si komitet, ne thërrasim zyrtarisht një takim dhe votojmë mbi përshtatshmërinë e financimit të projekteve individuale. Një shumicë prej 3 votash kërkohet për çdo miratim financimi dhe të gjitha votat regjistrohen.

Si po shkon procesi i miratimit të projektit?

– Si anëtar, nuk mund të jap një përgjigje të drejtpërdrejtë dhe solide. Sidoqoftë, bazuar në atë që unë interpretoj, do të thoja për momentin “procesi” është aq i mirë sa mund të pritet. Ka afate, pra afate kohore për të gjithë punonjësit në fond, pasi të bëhet njoftimi. Ngarkesa e tyre është e rëndësishme dhe unë admiroj plotësisht stafin dhe angazhimin e tyre për të ndihmuar Republikën e Maqedonisë Veriore. Unë dyshoj se dikush në vend e di numrin e orëve të punës që punonjësit shpenzojnë kushtuar kësaj kauze. Pak njerëz e dinë numrin e takimeve jashtë orarit të punës dhe sinqerisht, sa kohë janë larg familjeve të tyre. Ata janë heronjtë e panjohur dhe ata me të vërtetë janë ata që duhet të festohen dhe shpërblehen për angazhimin e tyre për të ringjallur vendin tuaj. 

Mbi cilat parime merrni vendimin përfundimtar se cilët kandidatë dhe propozime projektesh do të miratohen?

– Në përgjithësi, çdo thirrje ka një temë të veçantë. Ka shumë tema: inovacion, ndihmë për NVM -të, pajisje inovative, etj. Çdo temë kërkon kriteret e veta që ndryshojnë nga qëllimi në shumën e fondeve.Cdo thirrje gjithashtu ka një rregullore specifike që ka mjete vlerësimi dhe vlerësimi.

Në varësi të thirrjes, përshtatshmërisë së idesë së thirrjes dhe cilësisë së aplikimit bëhet një pranim paraprak. Ky pranim paraprak zbatohet pasi punonjësit e Fondit konfirmojnë se janë siguruar të gjitha dokumentet e nevojshme (përmbledhje, buxhete, etj.). Pasi të jetë pranuar lista e kandidatëve paraprakë, aplikimet i paraqiten komisionit.

A keni një detyrim për të analizuar pronësinë e kapitalit të kompanive aplikuese, gjendjen e tyre financiare dhe për të vlerësuar përshtatshmërinë e tyre politike?

– Përdorimi i fjalës detyrim është interesant. Si komitet, secilit prej nesh i besohet një përgjegjësi që na bën ligjërisht dhe moralisht përgjegjës për përdorimin dhe pagesën e duhur të parave Republika e Maqedonisë Veriore / Banka Botërore / FIZHT.

Na është besuar të përdorim ekspertizën, vlerësimin dhe më e rëndësishmja diskrecionin në emër të fondit dhe agjentëve të tij. Këto ekspertiza dhe vlerësime natyrisht përdoren gjithashtu në vlerësimin e pronësisë, stabilitetit financiar dhe problemeve të mundshme me “personat e ekspozuar politikisht”. Ky vlerësim është vendimtar për të siguruar që fondet të shpërndahen në mënyrë të merituar dhe të drejtë.

Ju keni përvojë të pasur në vende të ndryshme. Si e vlerësoni atmosferën në fushën e investimeve dhe zhvillimit teknologjik në vend?

– Maqedonia Veriore si vend përmes njerëzve të saj ka shumë cilësi që ofrojnë një bazë frytdhënëse për aktivitetet sipërmarrëse. Përfshirja ime në këtë komitet më ka hapur sytë ndaj shumë njerëzve dhe organizatave që kontribuojnë në edukimin dhe mbështetjen e këtyre aktiviteteve të komunitetit. Kjo është veçanërisht e dukshme tek të rinjtë.

Unë kam qenë dëshmitar i përpjekjeve vetëmohuese të atyre që ofrojnë kohën, pasurinë ose talentin e tyre dhe promovojnë aktivitete sipërmarrëse. Dihet mirë se ekziston një lidhje e fortë pozitive midis shkallës së veprimtarisë sipërmarrëse dhe zhvillimit ekonomik në një vend. Si rezultat, atmosfera në fushën e investimeve dhe aktiviteteve novatore në Republikën e Maqedonisë Veriore është sigurisht pozitive dhe një e ardhme e ndritur është përpara.

Në cilat segmente të procesit të inovacionit vendi po bën më shumë përparim?

– Qëllimi i inovacionit është të stimulojë rritjen ekonomike për të krijuar vende të reja pune dhe për të gjeneruar prosperitet të përgjithshëm. Inovacioni është një “përplasje” e njerëzve dhe ideve të tyre, e kombinuar me mundësitë, ku kriteret tregtare përcaktojnë suksesin. Konflikti është përfundimisht një proces i “shkatërrimit krijues” të produkteve ekzistuese dhe mënyrave të të bërit biznes dhe zëvendësimi i tyre me të reja. Vendi ka një mundësi unike për të përfituar nga ky “shkatërrim krijues” në fushën e teknologjisë dhe revolucionit që po ndodh aktualisht.

Ndërsa teknologjia është një fushë e gjerë, pak biznese do të mbijetojnë në të ardhmen pa i lidhur përfitimet ekonomike të teknologjive të reja me zonat funksionale të biznesit që lidhen me industritë e tyre. Mosha, motivimi dhe etika e punës e popullsisë në Maqedoni, e kombinuar me nivelin e arsimimit, tregun e lirë të punës dhe sigurinë e përgjithshme të vendit ofron një bazë pjellore për prosperitetin e ardhshëm. Segmentet do të shkonin nga inovacioni në zinxhirin e furnizimit deri tek robotika… Maqedonia e Veriut ofron staf relativisht të lirë, por shumë të kualifikuar në fushën e shkencës kompjuterike dhe inxhinierisë, për shkak të të cilave parashikimet për të ardhmen janë pozitive në arritjet e ardhshme në fushën e teknologjisë.

Çfarë mund të parashikohet për të ardhmen e vendit përsa i përket tregut, rinisë dhe inovacionit?

– Duke pasur parasysh situatën aktuale, bota po përballet me një krizë që nuk ishte parë më parë, unë do të them se me çdo krizë ekziston gjithmonë një forcë barazuese që na kthen në prosperitet. Gjithashtu, me çdo krizë vjen mundësia. Edhe pse mendoj se pakkush e ka pranuar realitetin tonë të ri, ka aq shumë pozitive në favor të tij saqë mund të transformojë kulturën krijuese dhe të shkojë drejt prosperitetit. “Karburanti” është tek të rinjtë, arsimi, shkathtësia, vendosmëria … gjithçka që nevojitet është një shkëndijë dhe pak durim.

Si e vlerësoni punën e Fondit për Inovacion dhe Zhvillim Teknologjik?

– Jam i kënaqur me punën e komisionit të deritanishëm në përzgjedhjen e projekteve të cilave u është dhënë mbështetje financiare përmes Fondit dhe Bankës Botërore. Imagjinoni ndryshimin midis ofrimit të paketave stimuluese për organizatat qeveritare që shpërndajnë fonde bazuar në agjendat politike kundrejt krijimit strategjik të një organizate (Fondi) që shpërblen njerëzit me ide të shëndosha biznesi. Procesi i marrjes së ndihmës financiare duke artikuluar dhe provuar këto parime të shëndosha të biznesit është një mënyrë brilante dhe krijuese për të siguruar shpërblimet financiare më të merituara dhe shumë të kualifikuara. Përmes këtij procesi, shpresoj që frytet e investimeve dhe metodat e përdorura të shfaqen me bollëk në vitet e ardhshme.