Magix.AI - Asistent Personal për Organizatat Financiare

Ndani me ne disa informacione në lidhje me kompaninë tuaj … Kur u krijua, biznesi kryesor, klientët aktualë, etj … ose nëse është krijuar rishtas, cila është struktura dhe nga kush është themeluar?

Magix.AI është një kompani IT me rritje të shpejtë me një fokus kryesor në produktet dhe shërbimet në fushën e inteligjencës artificiale dhe të mësuarit të makinerisë. Kompania është themeluar zyrtarisht në Shkup, 2018. Ekipi Magix.AI përbëhet nga inxhinierë softuerësh, studiues, analistë biznesi, inxhinierë të kontrollit të cilësisë, dhe stilistë UX / UI. Për më tepër, ekipi është në bashkëpunim të vazhdueshëm me konsulentët akademikë, të cilët kanë dëshmuar ekspertizë dhe doktorata në fushat e Inteligjencës Artificiale (AI), Mësimit të Makinerisë (ML), Përpunimit të Gjuhëve Natyrore (NPL), Big Data dhe Machine Vision.

Portofoli i kompanisë përbëhet nga një numër projektesh të orientuara drejt shërbimit që lidhen me Mësimin e Makinerisë (ML) dhe Përpunimin e Gjuhëve Natyrore (NPL), të zhvilluara për klientët nga Kanadaja (CogniTrek Corp.), Italia (NRGsys), Suedia (Viking Analitics AG) dhe Estoni (Holon Technologies).

Mund të na tregoni më shumë për projektin për të cilin keni marrë financime nga FIZHT? Për çfarë saktësisht bëhet fjalë për projektin?

Vitin e kaluar ne vendosëm të ofrojmë zgjidhje në tregun rajonal, të tilla si mjeti për analizën e tregtimit të aksioneve dhe Asistenti Personal për Organizatat Financiare (Chatbot), për të cilat aplikuam në FIZHT dhe morëm fonde nën thirrjen Startup 2.

Shtë një zgjidhje e integruar që siguron komunikim me shkrim në gjuhën maqedonase me klientët përmes: – faqes së internetit,

– Facebook Messenger,

– aplikacion mobil

  • ose ndonjë platformë tjetër komunikimi (Skype, Slack ose Viber). Zgjidhja ka disa nivele integrimi, me përdorimin primar të të dhënave publike nga uebfaqja e klientit për të paraqitur produktet dhe shërbimet në bisedë me klientët. Integrimi më i sofistikuar mundëson lidhjen e asistentit me e-banking të bankave, ku klienti do të jetë në gjendje të komunikojë për të dhëna specifike për profilin e tij dhe produktet që përdor (llogari, kredi, depozita, karta). Kjo përfshin bërjen e pyetjeve në lidhje me transaksionet e kaluara, llogaritjen e azhurnimeve në planet e amortizimit dhe të ngjashme.

Sa gjatë dhe në çfarë mase po zhvillohet? Kur më herët mund të presim MVP (produkt minimal i zbatueshëm) nga produkti i disponueshëm për publikun?

Produkti tashmë është zhvilluar në një fazë të hershme dhe mund të testohet si një MVP. Aktualisht ne jemi duke punuar në zhvillimin më të thellë dhe zbatimin e algoritmeve më të sofistikuara nga Mësimi i Makinerisë dhe Shkenca e të Dhënave. Demo është tashmë në dispozicion dhe mund të provohet në faqen tonë të internetit https://magix.ai/magix-chatbot/.

Sa do t’ju ndihmojë financimi shtesë nga FIZHT? Në cilat pjesë të projektit do t’ju ndihmojnë financat e Fondit?

Me financat nga FIZHT ne do të jemi në gjendje ta sjellim produktin gati për shitje dhe zbatim me klientët. Pra, përveç zhvillimit të mëtejshëm të asistentit virtual, ne do të përpiqemi të arrijmë komercializimin gjatë vitit të ardhshëm.

A është produkti / shërbimi që planifikoni të zhvilloni për tregun vendas apo ndërkombëtar? Cili është grupi juaj kryesor i synuar?

Ne aktualisht po zhvillojmë asistentin virtual në gjuhën maqedonase dhe cirilike, sepse besojmë se ky lloj asistentësh nuk janë të disponueshëm, dhe kjo është pjesë e planit tonë të biznesit – për të shfrytëzuar tregjet që kanë nevojë për asistentë virtualë jo -anglezë. Ky vendim strategjik është për shkak të faktit se shumë gjuhë që nuk janë aq të zakonshme sa anglishtja, nuk kanë zgjidhje të mjaftueshme për aplikime të tilla më të avancuara. Grupi kryesor i synuar janë kompanitë nga sektori financiar (banka, sigurime, lizing ose faktoring) kompani), por me disa modifikime mund të përdoret për përdorim më të gjerë. Në të ardhmen, ne planifikojmë të zgjerojmë përdorimin e qendrave të kontaktit, mbështetjen e klientit dhe mbështetjen teknike. Kjo përfshin automatizimin e përgjigjeve të qendrave të klientëve ku klientët shpesh përballen me probleme të ngjashme, në mënyrë që mbështetja teknike të automatizohet në një farë mase dhe të vihet në dispozicion në kanale të shumta.