Trajnime të realizuara në kuadër të projektit IPA „Establishing Greening Business Facility”

Në kuadër të projektit IPA „Establishing Greening Business Facility” i cili zbatohet nga FIZHT, dhe i mbështetur nga Bashkimi Evropian, janë organizuar trajnime tre-ditore për punonjësit e FIZHT.

Në kuadër të trajnimeve patëm mundësinë të dëgjojmë praktikat më të mira të institucioneve që mbështesin inovacionin nga vendet e Ballkanit Perëndimor, strategjitë, praktikat dhe procedurat e suksesshme që zbatohen, me fokus institucionet nga Spanja dhe Kroacia. Një analizë swot u krye në FIZHT dhe u identifikuan pikat e forta dhe të dobëta dhe mundësitë e mundshme për përmirësimin e performancës.

Në kuadër të projektit, në periudhën në vijim do të zhvillohen trajnime shtesë për të përforcuar kapacitetet dhe efektivitetin e institucionit.