Takim pune me delegacionin e Fondit të Gjelbër Klimatik

DFIZHT Festim Halili, së bashku me nënkryetarin e Qeverisë për çështje ekonomike, z. Fatmir Bitiqi dhe ministren e Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor, znj. Kaja Shukova, sot kanë zhvilluar një takim pune me delegacionin e Fondit të Gjelbër Klimatik të kryesuar nga znj. Nonhlanhla Zindela, Zëvendësdrejtoreshë e Departamentit të Programeve të Vendit.

Takimi i punës u mbajt në kuadër të Dialogut Programor Rajonal të Fondit të Gjelbër Klimatik për Evropën Lindore dhe Azinë Qendrore, i cili mbahet në Shkup nga 18 deri më 22 mars 2024.

Në takim u konfirmua bashkëpunimi i suksesshëm ndërmjet Maqedonisë së Veriut dhe Fondit të Gjelbër Klimatik, me 5 projekte të miratuara dhe 4 programe për gatishmëri dhe mbështetje. Njëkohësisht u theksua përkushtimi i Fondit për Inovacionе dhe Zhvillim Teknologjik për t’u akredituar në FGJK si institucioni i parë në vend që, si organ kombëtar i akredituar, do të ketë qasje të drejtpërdrejtë në instrumentet financiare të Fondit dhe do të jetë urë për sipërmarrjet vendase dhe projektet dhe idetë e tyre të gjelbra, në mënyrë që së bashku si shtet të kontribuojmë në përballimin e sfidave të ndryshimeve klimatike dhe arritjen e synimeve për zhvillim të qëndrueshëm.