Studentët e Universitetit Ndërkombëtar Ballkanik vizitë në FIZHT

Të rinjtë kanë potencial të jashtëzakonshëm krijues dhe inovativ, ne vetëm duhet t’u japim atyre mundësi dhe t’u hapim dyert!
Në FIZHT na vizituan studentë nga Universiteti Ndërkombëtar Ballkanik, Departamenti i Inxhinierisë Kompjuterike, me të cilët patëm një diskutim të madh se si të rinjtë mund të përfshihen në zhvillimin e bizneseve dhe inovacioneve të reja.
FIZHT ofron mbështetje për të rinjtë, për të krijuar kushte për të zhvilluar potencialin e tyre këtu, në vendin tonë