Sesione informative rreth sfidës "Me transformimin digjital deri në inovacione"

Po fillojmë me një sërë sesionesh informative në lidhje me sfidën “Me transformimin digjital deri në inovacione”, e cila zbatohet në partneritet me Zvicrën përmes Programit për rritjen e punësueshmërisë së tregut IME.

Sesionet informative do të mbahen në disa qytete të vendit dhe janë të hapura për të gjithë aplikantët e interesuar. Gjatë sesioneve informative, përfaqësues të FIZHT dhe Programit për rritjen e punësueshmërisë së tregut IME do të prezantojnë në detaje kushtet dhe kriteret për aplikimin në sfidë dhe do të prezantohen shembuj realë të digjitalizimit dhe transformimit digjital.

Qëllimi i kësaj sfide është rritja e inovacionit, konkurrueshmërisë dhe produktivitetit të sipërmarrjeve të vogla dhe të mesme në sektorin agro-ushqimor dhe turizmit, duke vendosur zgjidhje digjitale që do të çojnë në transformimin digjital në veprimtarinë e tyre. Njëkohësisht, sfida synon të mundësojë përforcimin e kapaciteteve të qendrave të inovacionit digjital si pjesë e ekosistemit të nevojshëm për transformimin e mëtejshëm digjital.

Buxheti i përgjithshëm i sfidës është 18.450.000 denarë. Fondi siguron financim deri në 70% të buxhetit të përgjithshëm të projektit për ndërmarrje mikro ose të vogla, gjegjësisht deri në 50% të buxhetit të përgjithshëm të projektin për ndërmarrje të mesme, në shumën maksimale prej 1.845.000 denarë.

Afati i aplikimit është deri më 20.03.2023, ora 14:00, dhe mënyra e aplikimit është ekskluzivisht online. Më shumë informacion rreth sfidës në: https://fitr.mk/sq/me-transformimin-digjital-deri-ne-inovacione/