FIZHT nikoqir i delegacionit të Republikës së Moldavisë

Sot patëm nderin të jemi nikoqirë së bashku me Startup Macedonia të delegacionit të Republikës së Moldavisë, të udhëhequr nga kryetarët e pesë komunave nga ky vend dhe përfaqësues nga komuniteti startup.

Gjatë takimit DFIZHT Festim Halili ndau përvojën e procesit të zhvillimit të ekosistemit startup në vendin tonë, programin e punës së FIZHT dhe instrumentet për mbështetjen e sipërmarrjeve startup.

Takime të tilla kanë një rëndësi të madhe për zhvillimin e ekosistemeve startup të të dy vendeve dhe nxitjen e inovacioneve të reja që do të mbështesin sipërmarrësit.