FIZHT dhe USAID - "Të rinjtë krijojnë mundësi aktive" nënshkruan një memorandum bashkëpunimi

#FIZHT dhe USAID – “Të rinjtë në mënyrë aktive krijojnë mundësi” nënshkruan një memorandum bashkëpunimi përmes të cilit përforcohen aftësitë sipërmarrëse të të rinjve.

Me nënshkrimin e memorandumit, FIZHT përfshihet aktivisht në realizimin e projektit të USAID-it në Maqedoni “Të rinjtë në mënyrë aktive krijojnë mundësi”, përmes të cilit bashkërisht do ta realizojmë sfidën “Qendra e trajnimit për punë të gjelbra” e cila është e dedikuar për ndërmarrësit e rinj.

Sfida synon të ofrojë trajnime për zhvillimin e aftësive për të rinjtë në Maqedoninë e Veriut në sektorë të ndryshëm për punë të gjelbra.