DFIZHT Festim Halili pjesë e konferencës „Policy Dialogue on Aligning Priorities in the Western Balkans”

“Transformimi digjital është hapi tjetër i pashmangshëm për ndërmarrjet që duan të mbeten konkurruese dhe të vazhdojnë të pushtojnë tregje të reja. Në këtë proces, #FIZHT është një mik i vërtetë që ofron mbështetje për ndërmarrjet për t’u përshtatur më lehtë me ndryshimet e reja dhe për t’iu përshtatur teknologjive të reja”.

Këtë e theksoi #DFIZHT Festim Halili, i cili sot foli në konferencën “Policy Dialogue on Aligning Priorities in the Western Balkans”, që po mbahet në Sarajevë, Bosnje dhe Hercegovinë, organizuar nga Western Balkans Info Hub.

Në fjalën e tij, #DFIZHT Halili iu referua procesit të digjitalizimit dhe çfarë aktivitetesh ndërmerr #FIZHT për të inkurajuar ndërmarrjet që të ndërmarrin këtë hap, instrumentet mbështetëse si dhe aktivitetet e ardhshme të Fondit për Mbështetjen e Ekonomisë së Maqedonisë.