DFIZHT Festim Halili ju drejtua për “Ditët e Karrierës 2022” në organizim të Universitetit Nënë Tereza nga Shkupi.

Ngjarje e shkëlqyeshme “Ditët e Karrierës 2022” në organizim të Universitetit “Nënë Tereza” nga Shkupi, ku ekipi FIZHT prezantoi instrumentet e Fondit të synuara për të rinjtë, ndërsa DFIZHT Festim Halili i inkurajoi të rinjtë që të përdorin potencialin e tyre dhe vazhdimisht të investojnë në rritjen dhe zhvillimin e tyre personal. DFIZHT Festim Halili: Shkenca, hulumtimi dhe inovacioni kanë një rol të rëndësishëm në progresin e të gjitha segmenteve të shoqërisë, prandaj Fondi për Inovacion do të vazhdojë edhe në të ardhmen të inkurajojë bashkëpunimin me komunitetin akademik dhe industrinë, për të krijuar kushte më të mira për zhvillimin e brezava të ardhshëm.