U realizua me sukses projekti i shkollës së mesme private SABA

Përmes këtij projekti, nxënësit hulumtuan dhe krijuan një sistem TI që u reagon pengesave fizike, dritës, nxehtësisë dhe zërit, hulumton dhe riprogramon më tej efikasitetin e atij sinjalizimi në mjedise reale (mjedise me zhurmë të lartë, turma, pengesa në rrugicën e lëvizjes, rrezik nga burimet e energjisë termike, etj). Personi me nevoja të veçanta do mund të mbajë me vete sistemin e lidhur në bel bashkërishtë me sensorët e vendosur në këmbë, duar ose bel. Sensorët do të masin parametra të ndryshëm dhe do t’i sinjalizojnë personit nëse ka një objekt përpara tij që mund të goditet, nëse rreziku vjen nga ana e shpinës etj. Kështu, ky sistem do t’i ndihmojë njerëzit në funksionimin e tyre të përditshëm, dhe në të njëjtën kohë do të rrisë ndjeshëm sigurinë e tyre.