Studentët nga Universiteti Ndërkombëtar Ballkanik në vizitë tek Fondi

Kreatorët e rinj dhe sipërmarrësit e ardhshëm meritojnë mbështetje dhe inkurajim në realizimin e ideve të tyre inovative. # FIZHT si një institucion që jep gjithmonë mbështetjen e tij për të rinjtë, ishte nikoqir i studentëve të Universitetit Ndërkombëtar Ballkanik.
DFIZHT Festim Halili me ekipin e fondit prezantoi instrumentet mbështetëse, sfidat, mënyrën e aplikimit si dhe mundësinë që edhe ata të përfshihen në procesin e hulumtimit.
Së bashku krijojmë ndryshime pozitive për brezat e ardhshëm dhe krijojmë kushte për zhvillim të sipërmarrësve të ardhshëm të suksesshëm!