DFIZTH Halili pjesë e sesionit të parë të grupit të përbashkët të punës për ekonomi, tregti dhe inovacion ndërmjet Maqedonisë së Veriut dhe Bullgarisë

Në seancën e parë të grupit të përbashkët punues për ekonomi, tregti dhe inovacion ndërmjet Maqedonisë së Veriut dhe Bullgarisë, drejtori i Fondit për Inovacion dhe Zhvillim Teknologjik, Festim Halili, prezantoi punën e Fondit dhe programin për vitin 2022.

DFIZTH Halili para kolegëve bullgarë vuri theks të veçantë në bashkëpunimin ndërmjet qendrave për hulmtim dhe punë në projekte të përbashkëta ndërmjet dy vendeve. Me delegacionin bullgar të kryesuar nga ministri i Inovacionit dhe Rritjes, Daniel Lorer, u shkëmbyen iniciativa të reja për bashkëpunim në fushën e inovacionit, strukturimit të instrumenteve financiare, mbështetjes së startup-eve, mbështetjes së përbashkët të kompanive të dy vëndeve.