DFIZHT Festim Halili në një takim në Komisionin Ekonomik Evropian të Kombeve të Bashkuara në Gjenevë

Sot DFIZHT Festim Halili pati një takim produktiv në Komisionin Ekonomik Evropian të Kombeve të Bashkuara, në Gjenevë. Ekipi i Ekspertëve të Inovacionit dhe Rregullativave Kompetente (Tos-ICP) pati mundësi të shpalos fokusin për mësimet strategjike për inovacionin strategjik.

Halili theksoi se kemi një mundësi të shkëlqyer për të adresuar njohuritë tona për zhvillimet teknologjike, Inteligjencën Artificiale Gjenerative, Komunikimin pa barriera të 50 miliardë pajisjeve të kyçura në internet dhe shumë domene të tjera, të cilat të pranishmit i pritën me shumë interes.

Për të realizuar agjendën 2030 #Agenda2030, çelësi është në inovacioni transformativ.