Delegacioni i lartë i Japonisë në vizitë në FIZHT

Sot kishim kënaqësineë  të jemi nikoqir të një delegacionin e lartë nga Japonia, kryesuar nga ambasadori i Japonisë, Otsuka Kazuya.

Japonia ka potencial të madh ekonomik dhe investues dhe përfaqëson një partner të rëndësishëm me të cilin mund të arrijmë rritje të përshpejtuar në Republikën e Maqedonisë së Veriut.

Gjatë takimit u prezantua puna e agjencisë shtetërore të zhvillimit JETRO, e cila ka në fokus promovimin e investimeve ndërmjet Japonisë dhe pjesës tjetër të botës. Bashkëpunime të tilla janë të një rëndësie të madhe për mbështetjen e konkurrencës dhe inovacionit të ndërmarrjeve maqedonase.

DFIZHT Festim Halili prezantoi vizionin e FIZHT për të mbështetur ndërmarrjet inovative vendase dhe aktivitetet e ndërmarra nga Fondi që do të transformojnë ekosistemin maqedonas.