Учество на ДФИТР на “Работилница за усовршување на земјоделско-прехранбениот сектор во Западен Балкан”

ДФИТР Festim Halili учествуваше на третата “Работилница за усовршување на земјоделско-прехранбениот сектор во Западен Балкан”, која се одржа во Италија во рамките на проектот “Skilling up the Western Balkans agri-food sector” на Европската Фондација за обуки ETF – European Training Foundation

ФИТР со Европската Фондација за обуки, има успешна соработка во сферата на поддршка на проекти и развивање на вештини во земјоделско-технолошкиот и органскиот и функционалниот прехранбен сектор во Западен Балкан.