Инфо сесија за Предизвик за млади истражувачи 5 – зелени проекти

Да им дадеме шанса на младите да го развијат својот креативен потенцијал и претприемачки дух.

Во ФИТР се одржа инфо сесија за „Предизвикот за млади истражувачи – зелени проекти”, на која присуствуваа претставници од основните и средни училишта од Битола.

Во рамките на инфо сесијата, присутните имаа можност да се запознаат подетално со условите и критериумите за аплицирање на предизвикот, кој е наменет за основни и средни училишта од државата.

Апликантите можат да аплицираат со истражувачки проекти од областа на природните и техничките науки, организирани во тимови од пет до десет ученици предводени од еден до двајца ментори.

Вкупниот буџет за предизвикот е 3 милиони денари.

Буџет за поединечен проект изнесува максимум 200.000 денари.

За наставниците кои ќе водат ученички тимови, ќе биде обезбедена награда во износ од 30.000 денари, наменети за набавка на дигитална опрема, која ќе биде применлива во наставниот процес.

Повеќе информации за повикот на: https://bit.ly/3FmTL4G