ИНО ФАБ ЛАБ – првата Фаб Лаб лабараторија со поддршка од ФИТР

Денеска се отвори ИНО ФАБ ЛАБ, првата Фаб Лаб лабараторија во Република Северна Македонија, која се основа со поддршка од Фондот во рамките на „Предизвикот за воспоставување на лаборатории за производство FAB LABS”.

ДФИТР Фестим Халили: Особен фокус на ФИТР е поддршката на младите кои се нашата иднина и создавање на претприемничка култура кај нив како и услови за што поголем дел од нив да останат и да ја градат својата иднина во Република Северна Македонија. Овие лабаратории на младите ќе им овозможат пристап до напредни технологии и материјали и затоа сум особено горд дека на овој начин им даваме шанса и можност на сите млади ентузијасти да ги унапредат своите знаења, вештини и да стекнат искуства преку директно учество во научно-истражувачка дејност и да влијаат на развојот на нивната кариера и нашето општество.