ДФИТР Фестим Хaлили на сосотанок во Европската економска комисија на Обединетите нации, во Женева.

Денеска ДФИТР Фестим Халили имаше продуктивен состанок во Европската економска комисија на Обединетите нации, во Женева. Тимот на експерти за иновации и компетентни регулативи (Tos-ICP) имаше можност да го открие фокусот на стратешките лекции за стратешки иновации.

Халили потенцираше дека имаме одлична можност да го адресираме нашето знаење за технолошкиот развој, генеративната вештачка интелигенција, комуникацијата без бариери на 50 милијарди уреди поврзани на интернет и многу други домени, кои присутните ги примија со огромен интерес.

За да се реализира агендата 2030 #Agenda2030, клучот е во трансформативната иновација.