Менторство

Фондот ја препознава значајната улога на менторирањето кај претприемачите, преку кое имаат шанса да научат како да се справат со предизвиците во бизнисот, да развијат лидерски вештини и да го унапредат претприемачкиот дух. За активните корисници на ФИТР, обезбедуваме менторирање од домашни експерти.

На потенцијалните апликанти им овозможуваме техничка поддршка преку обуки и консултации. Целта на овие обуки е да се зајакнат капацитетите на корисниците, поединечните специфични потреби на секој корисник и затоа им овозможуваме индивидуален менторинг.

ТЕХНИЧКА ПОДДРШКА ЗА ПОТЕНЦИЈАЛНИ АПЛИКАНТИ

Ангажираните експерти преку овие обуки им помагаат на потенцијалните апликанти со особен осврт на следниве теми:

 • Помош за развој на бизнис идеја
 • Финансиска проекција и буџетирање
 • Идентификација на извори на финансирање
 • Идентификација на иновативен потенцијал на претпријатије и/или предлог идеја
 • Идентификација и формулација на “ниво на спремност на технологија“(technology readiness level)
 • “Споредба на технологии“ (technology benchmarking)
 • Истражување на потенцијал за заштита на право од индустриска сопственост
 • Анализа на конкуренција
 • Идентификација на потенцијални клиенти и сегментација на потенцијални клиенти (customer segmentation)
 • Дефинирање на активности во циклусот на истражување и развој
 • Дефинирање на структура на тим на проект
 • Анализа на ризици
 • Идентификација на потенцијални влијанија
 • Комуникациски и презентациски вештини

Со јавување на телефонскиот број 02 3145 258, може да се закаже консултативна средба.

МЕНТОРСКА ПОДДРШКА ЗА АКТИВНИ ФИТР КОРИСНИЦИ

Обуките се одвиваат во три фази:

 • Проценка на потреби на корисници
 • Групни обуки
 • Индивидуален менторинг

Менторските обуки се вршат на следните теми:

 • Имплементација на процес на откривање и валидација на купувачот/клиентот
 • Бизнис планирање
 • Маркетинг и стратегија за маркетинг
 • Стратегија за пристап до пазари т.е. Go-to-market стратегија
 • Пристап до финансии
 • Продажба и интернационализација
 • Оперативен менаџмент
 • Иновациски менаџмент (Интелектуална сопственост