Фаза на селекција

Проектите ги разгледува Комитетот за одобрување инвестиции (КОИ) – независно тело составено од тим од пет странски експерти кое ќе ја донесе финалната одлука на кои проекти ќе им биде одобрена финансиска поддршка. На барање на КОИ некои компании се поканети и на пичинг.

 

За проектите кои ќе ги селектира Комитетот, пред донесување на конечната одлука,  тимот на ФИТР го контактира апликантот со цел да достави потребни документи за да се утврди подобноста на апликантот, подобноста на трошоците во буџет, и комплетноста на целосната документација. Потоа следува донесување на конечна одлука од страна на Комитетот.