Активни повици

Преку неколку инструменти ФИТР ви нуди можност за финансиска поддршка за развој на вашите бизнис идеи и проекти. Информирајте се за активните јавни повици

Во моментот нема отворени повици

Јавен конкурс за ко-финансирани грантови за комерцијализација на иновации по редовна постапкаови за комерцијализација на иновации

Јавен конкурс за ко-финансирани грантови за комерцијализација на иновации по редовна постапка Врз основа на член 25 став 4 од Законот за иновациската дејност („Службен весник на Република Македонија“ бр....

Види повеќе