Активни повици

Преку неколку инструменти ФИТР ви нуди можност за финансиска поддршка за развој на вашите бизнис идеи и проекти. Информирајте се за активните јавни повици

Во моментов нема активни повици.

„Паметен школски менаџмент: Интегриран пристап кон одржливоста“

„Паметен школски менаџмент: Интегриран пристап кон одржливоста“ Врз основа на член 27 од Законот за иновациската дејност („Службен весник на Република Македонија“ бр. 79/13, 137/13, 41/14, 44/15, 6/16, 53/16, 190/16...

Дознај повеќе