Активни повици

Преку неколку инструменти ФИТР ви нуди можност за финансиска поддршка за развој на вашите бизнис идеи и проекти. Информирајте се за активните јавни повици

Во моментот нема отворени повици

Јавен конкурс за кофинансирани грантови за технолошки развој за забрзан економски раст по редовна постапка

Јавен конкурс за кофинансирани грантови за технолошки развој за забрзан економски раст (по редовна постапка) Врз основа на член 25 од Законот за иновациската дејност („Службен весник на Република Македонија“бр....

Види повеќе