The Catalyst – Менторска програма за Early stage стартапи

Краток опис на програма: PricewaterhouseCoopers (PwC) во соработка со Фондот за иновации и технолошки развој ја развива менторската програма The Catalyst. Главната цел на програмата е зајакнување на капацитетите на стартапите на теми и области кои се значајни за секојдневното работење, здобивање со нови знаења и вештини, како и олеснување на пристапот пред потенцијални инвеститори. Програмата е наменета за стартапи во рана фаза на развој кои веќе имаат продукт или услуга како и изработена понуда за пласирање на нивните продукти / услуги на пазарот т.е. се наоѓаат во т.н MVP (minimum viable product) фаза.

 

Поради ограничениот број на учесници (макс. 60) пријавувањето ќе се одвива по принципот „прв дојден прв услужен“.

Програмата ќе трае 4 недели и ќе опфати 8 различни теми кои се клучни при развојот на еден бизнис. Со четири неделниот циклус ќе бидат опфатени следните теми:

 • Управување со проекти како дневна деловна пракса,
 • Развој на производ и управување со животниот циклус на  производите,
 • Иновации и креативно размислување,
 • Управување со таленти / Совети и трикови за човечки ресурси,
 • Деловен развој,
 • Маркетинг во дигиталната ера & Однесување на потрошувачи (клиенти),
 • Финансиски менаџмент,
 • Како да се подготвите за одличен „pitch“?

Започнувајќи од проектен менаџмент, како основа за добро раководење, па се до развој на производи, финансии и пристап до инвестиции и подготовка на „pitch decks“, стартапите ќе имаат можност да се запознаат повеќе со овие тематики преку интерактивни предавања. 

Програмата ќе ја имплементираат експерти од PwC, како и надворешни експерти со долгогодишно искуство во соодветните полиња. 

РАСПОРЕД НА ПРЕДАВАЊА  

(Секое предавање ќе трае од 18 до 20 часот и ќе се одвива онлајн на платформата Zoom)

22.11.2021

( Време на одржување од 18 до 20 часот )

Управување со проекти како дневна деловна пракса

 • Важноста на управувањето со проекти и зошто управувањето со проектите е повеќе од задачи, временски распореди и буџети. 
 • Техники, алатки и принципи за ефективен проектен менаџмент.
 • Традиционален наспроти агилен проектен менаџмент во секојдневното работење.

Елена Готовска

Елена има над 17 години професионално искуство, и повеќе од 7 години во спроведување на проекти за техничка помош и работа со институции од јавниот сектор. Има долгогодишно искуство во имплементација и управување на меѓународни донаторски проекти, наменети за јакнење на капацитетите на граѓанскиот сектор, унапредување на општествените политики, како и за поддршка и реформи на јавниот сектор.  Покрај работата на проекти и практичното искуство во сите фази на проектниот циклус (идентификација и подготовка на проекти, имплементација и управување, и мониторинг и евалуација), таа има и богато искуство како обучувач за управување со проекти, наменето за граѓански организации, државна администрација, но и за приватниот сектор.  Готовска има работено како програмски и проектен менаџер за имплементација на проекти и има реализирано и учествувано во проекти за реформи на јавната администрација, реформи во судството, унапредување на националните политики во делот на социјална и детска заштита, образование и земјоделство и рурален развој, како и проекти за претприемништво, општествена одговорност на компаниите, и други. Дополнително, Елена има работено со имплементација на проекти за организациски развој и унапредување на процесите на управување, за граѓански, јавни и приватни организации. Таа има и богато искуство како обучувач за стратегиско планирање, застапување, планирање и известување, и друго.

23.11.2021

( Време на одржување од 18 до 20 часот )

Развој на производ и управување со животниот циклус на  производите 

 • Процес на развој на нови продукти и/или услуги 
 • Дизајн на продукти од аспект на нивниот животен циклус
 • Менаџмент на животен циклус на производи  

Стефан Младеновски (product development)

Продукт менаџер со искуство во управување со производи, деловна стратегија и консалтинг во последните 7 години. Стефан е дипломиран на Економскиот факултет (Универзитет Св. Кирил и Методиј) и моментално е запишан на постдипломски студии на истиот универзитет. Во моментов работи како сениор проект менаџер во Intertec.io, доверлива компанија за развој на сопствени решенија и консултантски услуги за технологија, со седиште во Минхен, Германија. Работејќи за меѓународна компанија од овој вид, која е визионерски и доверлив технолошки партнер, Стефан има шанса да соработува со клиенти низ повеќе деловни домени и да работи со најсовремена технологија и да решава деловни предизвици со врвни технолошки решенија.

Во минатото, Стефан имаше можност да работи како продукт менаџер за Slice, платформа B2B/B2C која ја напојува најголемата мрежа на пицерии во САД. Пред да се приклучи на Slice, Стефан беше еден од првите вработени во Stornest, стартап со седиште во Дубаи кој работи во доменот на дигитално наследство – базиран на блокчејн. Почна како специјалист за производи, продолжи како сопственик на производи и главен директор за производи, беше вклучен во сите процеси почнувајќи од замислување и скрининг на идејата од нула, како и тестирање на концептот, развој до конечното лансирање и продажба на идејата. Имаше можност да посети и да учествува во различни стартап екосистеми и настани во Велика Британија, Германија, Австрија, Турција, Полска итн. Активен учесник во локалниот македонски стартап екосистем во последните 4-5 години, како и вклученост во ад-хок технолошки проекти фокусирани на креирање дигитални решенија за консултантски, недвижен имот и FM сектор. 

Проф. д-р Валентина Гечевска (Product lifecycle management) 

Професор на Машинскиот факултет, при Универзитетот Св. Кирил и Методиј во Скопје (УКИМ) од 1990 година за предметите Развој на нови производи; Инженерска економика, Менаџмент на животниот циклус на производи, Компјутерско интегрирани процеси, Проектирање на технологии, Производствени технологии. Во моментот, проф. Гечевска е проректор за наука на УКИМ. Основач и раководител е на Центарот за управување со животниот циклус на производи и иновации, Центарот за обука и е-учење WEBLAB и CIM лабораторија. Раководител е на постдипломски студии за Менаџмент на животен циклус на производи. Член е на тимот за развој на регионална стратегија за истражување и развој и иновации и индустриска политика. Нејзините теми од интерес и експертиза се инженерскиот менаџмент, индустриското инженерство, трансферот на технологии, производно инженерство, индустријата 4.0, алатки за вештачка интелигенција и дигитализација, циркуларна економија. Автор е на над 200 оригинални научни трудови и визитинг професор на повеќе странски универзитети. Специјализации има на универзитетите во Портланд, Марибор, Виена, Бохум, Фиренца, постдокторски студии на Техничкиот универзитет во Торино, обука за производствен менаџмент на JICA во Јапонија. Лидер или член на тим на над 70 меѓународни проекти, поддржани од: ЕУ (ФП7, Темпус, Еразмус+, H2020), WB, ADA, EAR, GTZ, CEI, UNDP, CEEPUS, EIT итн. Кандидат за член на Европската академија за индустриски менаџмент.

25.11.2021

( Време на одржување од 18 до 20 часот )

Иновации и креативно размислување

 • Како да се зголеми креативноста во тимот?
 • Што ја убива, а што ја подобрува креативноста?
 • Конфликти во тимското работење и поврзаноста со иновативност
 • Принципи на работа на иновативните тимови

Проф. д-р Радмил Поленаковиќ

Проф. д-р Радмил Поленаковиќ – професор по претприемништво и менаџмент на мали бизниси, управување со иновации, проектен менаџмент, логистика и менаџмент на снабдувачки синџири на Машинскиот факултет, Св. Кирил и Методиј“ во Скопје (од 1991 година). Има објавено повеќе од 320 библиографски труда. Неговите главни активности се во областа на развивање на македонскиот претприемачки и иновативен екосистем. Тој има учествувано во развојот на Националната стратегија за претприемничко учење, Националната стратегија за кластери, регионални стратегии за иновации за плански региони итн. Бил дел од повеќе од 100 проекти (50 како тим лидер) поддржани од: ЕУ (прекугранична, FP7, Tempus , COSME, Erasmus+, H2020…), ОЕЦД, Светска банка, ЕТФ, АДА, УСАИД, ГТЗ, ЦЕИ, УНДП, македонските министерства и агенции итн. Тој е исто така евалуатор на многу голем број проекти од Европа, Балканот, ГИЗ како и за разни локални проектни повици за развој на МСП, претприемништво и иновации. Проф. Поленаковиќ го води и Универзитетскиот бизнис-старт-ап центар (од 2006 година) и Националниот центар за развој на иновации и претприемничко учење (од 2009 година) кои имаат поддржано создавање на повеќе од 60 стартапи. Тој е член на Европската академија на науките и уметностите и има искуство во организација на натпревари за бизнис план/концепт за средношколци и студенти, обука и менторство на стартапи, истражувања за комерцијализација итн.

30.11.2021

( Време на одржување од 18 до 20 часот )

Управување со таленти / Совети и трикови за човечки ресурси 

 • Разбирање на талентите кај луѓето
 • Градење на вистинскиот тим
 • Менаџмент на перформанси

Милана Малешев 

Милана е професионалец за организациски развој, со речиси две децении искуство во консултации и креирање и испорака на курсеви во корпоративниот и јавниот сектор. За време на нејзината професионална кариера како консултант за човечки ресурси во PwC, таа беше вклучена во консултантски проекти за меѓународни и локални клиенти за широк спектар на прашања за човечки ресурси (од обезбедување ресурси, до награди и организациски развој).

Во последниве години, нејзиниот фокус е насочен кон учење и управување со знаење во организациите.

Работата како ко-дизајнер и тутор на програмите за квалификација на Институтот за персонал и развој (CIPD) со седиште во Велика Британија, ја зголеми нејзината желба постојано да ги истражува новите трендови во професијата за човечки ресурси и да го оценува нивното влијание врз организациите. 

Од друга страна, спроведувањето на докторско истражување за неформалното учење на работното место, во високо динамична организација на знаење, сликовито ја покажа огромната количина на учење што се случува секој ден. Затоа, нејзиниот сегашен професионален ентузијазам е фокусиран на истражување на начините на кои можеме да го стимулираме учењето преку искористување на социјалното и колаборативното учење што веќе се одвива на работното место. Друга тема, тесно поврзана со оваа е – како можеме да ја користиме технологијата за да го подобриме учењето? Милана верува дека технологијата носи прекрасни можности за подобрување на флексибилноста и достапноста на активностите предводени од тутор, поддршка на социјалното и колаборативното учење и за собирање податоци за оценување на нашите напори. 

02.12.2021

( Време на одржување од 18 до 20 часот )

Деловен развој

 • Корпоративна култура и менаџмент
 • Откривање на клиенти

Александра Кузмановска

Александра има 15 години искуство во обезбедување професионални услуги на голем број компании во Македонија, како и во Словенија, Албанија и Босна и Херцеговина. Нејзиното искуство вклучува услуги од областа на ревизија и консултантски услуги за компании во телеком индустријата, автомобилската индустрија, фармацевтската идустрија како и производствени капацитети и трговија. Најзначајните квалификации и се во областа на вршење ревизии и преглед на финансиски извештаи подготвени во согласност со локалните сметководствени стандарди и МСФИ, како и квалификации и искуство при проверки на финансиски и оперативни интерни контроли (ревизија на SOX). Александра е лидер на PwC Академијата во Македонија, каде веќе 8 години организира и спроведува разни тренинзи за нашите клиенти.

07.12.2021

( Време на одржување од 18 до 20 часот )

Маркетинг во дигиталната ера & Однесување на потрошувачи (клиенти)

 • Однесување на клиенти
 • „Go-to-market“ стратегии
 • Брендирање и промоции преку интернет 
 • Техники за иновативни маркетинг трендови 

Петар Лазаров

Петар Лазаров aвтор, консултант за маркетинг/брендинг, продажба, извоз, менаџмент и ко-сопственик на Македонија-Експорт. Има долгогодишно искуство во обуки и развој на менаџерските и лидерските вештини на вработените во Македонија, преку иновативен и практичен пристап во работењето. Со своите 2 бренда, МАМА’С – традиционални домашни рецепти и TIP OF THE WEEK – прирачник за личен и професионален развој, ги поместија стандардите во 2 области на делување- прехранбена индустрија и издаваштво.

09.12.2021

( Време на одржување од 18 до 20 часот )

Финансиски менаџмент

 • Финансиски менаџмент 101 
 • Можности за финансирање и како да им се пристапи

Ирина Аврамска Пашовска

Ирина е директор во PwC Северна Македонија одговорна за развој на секторот за советодавни услуги. Таа има повеќе од 15 години искуство во консултанство како дел од големи меѓународни компании: Deloitte во Словенија, Grant Thornton и PricewaterhouseCoopers во Северна Македонија, a има работно искуство и во Западен Балкан: Косово, Албанија, Црна Гора, Босна и Херцеговина како и Словенија и Хрватска.

Ирина води различни проекти во однос на советодавните услуги за клиенти од јавен и приватен сектор како и проекти за спојувања и превземања (M&A). Како лидер на тимот обезбедува услуги на финансиска анализа, помош при финансиско и оперативно структурирање и реструктурирање,  како и советодавна поддршка во процесите на спојувања и преземања. Ирина беше дел од ЕБОР во делот на банкарство како претставник на ЕНЕФ (Enterprise expansion fund) фондот кој поддржува МС претпријатија со висок потенцијал за развој и проширувањето на нивните бизниси.

Радица Каширска Рунтевска

Радица е сениор консултант во PricewaterhouseCoopers Северна Македонија. Активно учествува во бројни проекти поврзани со реструктурурање, корпоративно управување, подготовка на бизнис планови, како проекти повразни со финансиска анализа на компании, длабински анализи и физибилити студии. Нејзиното портфолио на клиенти е диверзифицирано и опфаќа различни индустрии: енергетика, агро индустрија, секторот за трговија со стока за широка потрошувачка финансиски услуги, институции од јавниот сектор.

Радица е дел од стартап иницијативата на PwC, како и дел од тимот кој работеше на орагнизацијата на конференцијата за стартапи Pitch. Match. Grow. Исто така, има богато искуство како обучувач, и беше дел од тимот на обучувачи на Investment Readiness работилницата за стартапи организирана од Сивус Акцелераторот на тема Модели за инвестирање во стартапи и нивна проценка.

Сузана Бошевска Јанкова

Сузана е менаџер во PwC Северна Македонија за број на клиенти за ревизија во индустријата како што е Frikom, DHL Express, Volvo Macedonia, Adient Seating Штип, Адиент Аутомотив Струмица, како и менаџер во за многу длабински анализи. Сузана е сертифициран овластен Сметководител, , овластен ревизор, член на Институт на овластени ревизори на РНМ и Овластен  метководител на РНМ. Сузана има стекнато значајно искуство и знаење за бизнисот во земјата и регионот ангажирана во проекти во Северна Македонија и Босна и Херцеговина. Таа има повеќе од 14 години искуство во ревизија и спојувања и превземања (M&A) и е одговорно лице за дигитализација во канцеларијата на PwC во Македонија. Нејзината задача како одговорно лице за дигитализација е зголемена автоматизација на секојдневното работење во компанијата и зголемување на свеста и промовирање користење на дигитални решенија со цел олеснување на секојдневните работни задачи во компанијата.

14.12.2021

( Време на одржување од 18 до 20 часот )

Како да се подготвите за одличен „pitch“?

Тања Кузман

Тања Кузман е директор за дигитализација, стартапи и иновации со повеќе од 10 години професионално искуство. Таа е специјалист во областа на дигитални, стартапи, иновации, финансирање ризичен капитал и дигитални/технолошки производи. Тања води тим кој имплементира проекти поврзани со овие теми во девет земји од Југоисточна Европа и таа е член на Глобалната групација за стартување и развој на PwC. Таа беше ментор на повеќе од 70 стартапи, учествуваше во повеќе од 20 програми за инкубација и забрзување (на пр., Seedstars, Google Launchpad), беше автор на неколку извештаи за екосистемот за стартување и изврши многу проценки за подготвеноста за инвестирање во стартап. Пред да се приклучи на PwC, Тања беше главен инвестициски директор во VC фонд во Велика Британија. Во моментов, таа е и вонреден професор на Факултетот ФЕФА каде што предава теми поврзани со развој на стартап, иновации, анализа на пазарот и конкуренција. Таа има докторат по финансии на Универзитетот во Шефилд. Во мај 2014 година на симпозиумот на лидерите на денешницата и лидерите на утрешниот ден во Сент Гален, Тања беше прогласена за една од 100-те лидери на утрешниот ден на целиот свет.

Момир Поленаковиќ

(PwC координатор на програмата)

Момир има повеќе од 6 години работно искуство во приватен сектор и моментално работи како постар (senior) консултант во PricewaterhouseCoopers (PwC)  во рамките на јавниот сектор задолжен за подготовка на различни предлог проекти и контрола на спроведувањето на активните проекти. Тој е одговорен за развојот на одделот посветен на Стартапи во PwC Македонија и е вклучен во повеќе проекти во областа на стартапи и претприемништво, развој на стартап екосистемот и корпоративно управување, како и проекти кои се однесуваат на јавниот сектор и јавните институции (проценка на капацитети и градење капацитети, физибилити студии, подобрување на процеси итн.)

Претходно има работено Националниот центар за развој на иновации и претприемничко учење како проект менаџер каде организираше повеќе стартап настани меѓу кои и еден од најголемите стартап натпревари во Европа (Get In the Ring). Има искуство и во приватниот сектор во фабриката Кастинвест ДОО Скопје каде има работено како инженер за продажба одоговорен за продажба со клучни европски клиенти.