Корисници

Име на компанијата
Име на добавувач на услуга / Иновациски ваучери
Име на проект
Опис на проектот
Индустрија
Плански регион
Буџет на проектот /
Сопствено учество на компанијата
Буџет на проектот /
ФИТР кофинансирање
Вкупен буџет
Инструмент на поддршка/Предизвик
Статус на Стартап (во моментот на аплицирање)
Гевино ДООЕЛ Скопје
Гевино 2020
Развој и пласман на два нови производи и пакувања со иновативен дизајн, како и промоција на целиот асортиман на вина со акцент на новите производи и услуги. Проектот вклучува и набавка на машини за производство на новите пакувања и етикети, како и простор за складирање на виното.
Маркетинг, трговија, продажба и дистрибуција
Скопски регион
8,022.91 - 30%
18,720.15 - 70%
26,743.06 -100%
Комерцијализација на иновации
да
ТРГОКОЖА ДВА ДООЕЛ
Македонски рачно изработени чевли и сандали од природен материјал - специјално обработена природна кожа без користење на хемиски средства. Чевли пријатели на животната средина.
Средствата од проектот ќе бидат наменети за рачна изработка на македонски чевли и сандали од природен материјал - специјално обработена природна кожа без користење на хемиски средства.
Текстилна и кожна индустрија
Пелагонија регион
37,463.41 - 51.63%
35,093.89 - 48.37%
72,557.31 - 100.00%
Комерцијализација на иновации
да
Металотехника ДООЕЛ
Невидлив термостоп
Воведување на течна термо изолација во производствениот процес, односно производство на транспарентен (invisible) термостоп или нано керамика која придонесува кон заштеда на потрошувачката на електричната енергија и заштита на животната средина. Квалитетот на материјалот е постигнат со примена на најнова врвна нано- технологија.
Градежништво
Скопски регион
21,039.02 - 30.00%
49,091.06 - 70.00%
70,130.08 - 100.00%
Комерцијализација на иновации
не