СТАРТ-АП СОВЕТ

Коста Петров
В.Д. Директор

e-mail: kosta.petrov@fitr.mk

 

Никола Клопчевски
Сектор за мониторинг на корисници и спроведување на програмите за поддршка на приватниот сектор

e-mail: nikola.klopcevski@fitr.mk

 

Kатарина Кречева
Сектор за програми во областа на образование, истражување, развој и иновации

e-mail:katarina.kreceva@fitr.mk

 

 

 

Tања Илијевска

Сектор за стратешко планирање, анализа и програми за поддршка на приватен сектор

e-mail:tanja.ilijevska@fitr.mk

 

Катерина Бранова
Сектор за општи работи, правни работи, јавни набавки и координација

e-mail:katerina.branova@fitr.mk

 

Илинка Делева
Сектор за финансии

e-mail:ilinka.deleva@fitr.mk

Коста Петров е меѓународно докажан претприемач, експерт за односи со јавност, говорник и бизнис-автор.

Тој е основач на P World, светската, водечка агенција за настани, која работи во 40 земји низ светот, вклучувајќи ги САД, Канада, Малта, Норвешка, Турција, Иран, Египет, Катар, Азербејџан и Јужна Кореја.

Две години по ред, Коста беше дел од листата на највлијателни професионалци за настани во Југоисточна Европа на „Конгрес магазин“.

Со над 40.000 продадени примероци, Коста е и еден од најпродаваните бизнис-автори во Македонија.

Тој е поранешен директор за развој во IABC EMEA, редовен дописник за американското издание на „Хафингтон пост“ и редовен говорник за односи со јавност, лидерство и претприемачи на различни настани во светот.

 

 

 

Никола Клопчевски има над десетгодишно работно искуство во финансискиот и банкарскиот сектор и седум години е дел од тимот на Фондот за иновации и технолошки развој. Клопчевски е раководител на сектор за мониторинг на корисници и е дел од Фондот од неговото основање.

Својата кариера и знаење ги унапредува на меѓународен план со учество на повеќе семинари и обуки меѓу кои „Seminar on Innovation and Development of Small and Medium-Sized Enterprises” оддржан во НР Кина, „Technopreneurship: Enabling innovation and start up ecosystem” оддржан во Сингапур  како и  Fintech workshop организирана од НБРМ и ЕФСЕ.

Клопчевски е дипломиран економист по економски науки од областа на надворешната трговија при Универзитетот Св. Кирил и Методиј – Скопје.  Во моментов е на магистерски студии по монетарна економија, финансии и банкарство на Економскиот факултет при Универзитетот Св.Кирил и Методиј – Скопје.

 

 

Катарина Кречева е Магистер по развојни и образовни политики на Универзитетот на Кембриџ и Магистер по источно-европски студии на Универзитетот на Болоња. Има поминато повеќе обуки од областа на креирање на јавни политики, усогласување со правото на Европската Унија и управување со фондовите на Европската Унија.

Нејзиното претходно работно искуство вклучува ангажмани во граѓанскиот сектор, меѓународни развојни агенции и јавна администрација (НВОа, УНДП, Министерство за образование и наука).

Автор е на повеќе меѓународни и домашни публикации од областа на анализа и креирање јавни политики. Има учествувано во евалуациски комисии за оценување и избор на проекти од областа на образованието и иновациите (О2 Прдизвик, Junior Achievement, Предизвик за млади истражувачи, Social Impact Award, FinHackaton, Balkan Technology Match, Western Balkans Digital Summit, Start-up Camp Pitching Competition и други). Како обучувач има одржано повеќе обуки на теми поврзани со креирање на јавни политики, подготовка на предлог проекти, евалуација на предлог проекти, женско претприемништво и други. Како модератор и/или говорник има земено учество на повеќе национални и меѓународни настани (European Innovation Council Roadshow  – EC – Скопје; 3rd Forum on Innovation Reshaping Monte Negro: Youth, Innovation, Sustainable Future; The Innovation Community Panel – Digitalks Kosovo; Balkan Technology Мatch – Скопје; Proof of Concept in South Eastern Europe – JRC – Trieste; Претприемничко образование во Република Македонија: проблеми и предизвици – МАНУ; Workshop on How to successfully facilitate technology transfer and commercialize research results in the Western Balkans” – Regional Cooperation Council – Сплит, и други).

Тања Илијевска поседува работно искуство во финансиски сектор од 18 години од кои 4,5 години е дел од тимот на Фондот за иновации и технолошки развој.

Пред да се приклучи на тимот на Фондот за иновации и технолошки развој, Тања Илијевска успешно ја градеше својата кариера во банкарскиот сектор на значајни позиции како што се извршен директор на филијала, заменик регионален директор на регион, одговорна за стратешки клиенти во сектор за корпоративно банкарство како и советник за меѓународни клиенти и амбасади.

Во текот на банкарската кариера, Тања Илијевска има стекнато и меѓународно искуство преку ангажмани и обуки во банките од регионот на Западен Бакан и земјите членки на Европската Унија. Поседува над 10 години менаџерско искуство во банкарскиот сектор и тесна специјализација во кредитирање на приватен сектор и продажба на банкарски услуги.

Тања Илијевска е дипломиран економист по економски науки во областа на меѓународни економски односи при Универзитет Св.Кирил и Методија – Скопје.

Катерина Бранова е дипломиран машински инженер, кој својата кариера започнува да ја гради во банкарскиот сектор, и цели 15 години се стекнува со импозантно искуство во повеќе сегменти од банкарското работење.

Како резултат на сопствената амбиција за лично професионално усовршување во 2015 година, се преквалификува во дипломиран економист преку формално образование.  Препознавајќи ја нејзината амбиција, а воедно и водени од политиката на банкарската куќа, нејзиното портфолио се надополнува со позицијата Координатор на кредитирање за физичките лица. Долгогодишното искуство, чувството за преференциите на постоечките и потенцијалните кредитобаратели, и помогнаа да ја унапреди продажбата преку пласирање на постоечките кредитни продукти, како и самоиницијативно  креирање нови продукти како и пронаоѓање на нови таргет групи.

Во 2018 година е назначена за активен член на оперативниот Кредитен Одбор.

Истата година, од страна на  Македонска Банкарска Асоцијација и беше доделено признание за најдобар банкарски службеник како претставник на Капитал Банка.

Со желба за надградба, како и пренесување на нејзините знаења, чувството за пазарните можности и бизнисот, во 2019 година се приклучува на тимот на ФИТР. 

Илинка Делева по професија е дипломиран професор по математика при Универзитетот Св.Кирил и Методиј – Природно-математички факултет, отсек наставна математика .

Поседува работно искуство во областа на буџетското работење и финансискиот сектор 20 години од кои 2,5 години е дел од тимот на Фондот за иновации и технолошки развој.

Својата кариера ја започнува во Секретаријатот за европски прашања, каде успешно го изучува буџетското работење. Во оваа институција се стекнува со огромно работно искуство, наидува на многу предизвици како и надминување на многу проблеми што ги носи работата.

Во текот на работењето во СЕП, Илинка Делева има стекнато многу сертификати и дипломи, посета на обуки и студиски патувања меѓу кои: ЕУ и функционирањето на институциите на ЕУ, Временска рамка за подготовка на националната програма за усвојување на правото на ЕУ, Деловно работење и комуницирање, етика, основи на административното, правното и финансиското работење, писмена комуникација и култура на говор, ИПА Фондови, Индустриски развој на НР Кина, како и обуки поврзани со финансиски извештаи, трезорско работење и сл.

Фонд за иновации и технолошки развој за првпат во земјава го формира Стартап советот, со основна  цел да ја претставува стартап заедницата и да ги застапува нејзините интереси во процесот на креирање и носење на политики кои треба да придонесат за понатамошен раст и развој на македонскиот стартап екосистем.

Советот ќе биде активен учесник во креирање на идните политики кои се однесуваат на овие компании, ќе предлага мерки насочени кон подобрување на организацијата на работењето на јавниот сектор и институциите што ќе резултира во поедноставени процедури и поквалитетни јавни услуги, како и препораки за намалување на товарот и трошокот врз стартапите со интервенции во правната регулатива и законската рамка со цел полесен пристап до капирал и негова мобилизација. Целта на овие активности е раст на бројот на стартапи и позиционирање на земјата како стартап и регионален хаб.

Стартап советот е во состав од следните членови:

  • Фатмир Битиќи, Вицепремиер за економски прашања, координација на економските ресори и инвестиции
  • Коста Петров, претставник на Фонд за иновации и технолошки развој
  • Анита Никова Бундовски, претставник од МАСИТ
  • Бистра Кумбаровска, претставник од стартап заедницата
  • Ѓорѓи Рафајловски, претставник од стартап заедницата
  • Дејан Алексов, претставник од СТАРТАП Македонија
  • Стефан Митевски, претставник од стартап заедницата
Fatmir_bytyqi

Фатмир Битиќи
Претседател на Стартап Совет  

 

Фатмир Битиќи е именуван за заменик на претседателот на Владата задолжен за економски прашања,  координација со економските ресори и инвестиции на 30ти август 2020 година.

Битиќи е интернационален експерт од областа на менаџирањето со економски процеси и реформи со преку 20 години работно искуство во над 100 различни програми и проекти со цел развој на сектори, државни институции, стопански комори и компании.

Има спроведено преку 500 обуки во земјите од Западен Балкан и досега бил професионално ангажиран како консултант и советник во повеќе влади, министерства и институции од регионот. Од 2008 година, активно е вклучен како експерт за пристап и раководење со ЕУ фондови и важи за еден од водечките професионалци за оваа област во регионот.

Негова тесна специјалност е стратешко планирање и менаџирање со развојни, економски и бизнис програми и важи за одличен познавач на бизнис приликите со долгогодишно искуство во реалниот сектор како претприемач, консултант и извршен менаџер.

Формалното образование го стекнал на Универзитетот во Тирана, каде дипломирал на Економскиот факултетот на смерот за Бизнис Менаџмент. Автор е на повеќе стратегии, предлог-закони, прирачници и упатства во областа на финансиите, економијата и развојот на бизнисот. Битиќи активно зборува на 5 (пет) јазици.

 

Бистра Кумбаровска
Потпретседател на Стартап Совет

 

Бистра Кумбароска е меѓународно препознаена жена-претприемач, социјална иноваторка и поетеса која поддржува поединци, организации и компании во Европа, Африка и Азија, во нивното пронаоѓање и зголемување на своето позитивно влијание на општеството и околината. Нејзината страст за комбинирање на добродетелството и претприемништвото почнува уште за време на студентските години во Скопје, каде станува активен член и ко-основач на меѓународната мрежа за млади, Младиинфо. Од 2010та година, Бистра се сели во Словенија, од каде започнува со редица образовни патувања низ Европа, Африка и Југоисточна Азија. Во соработка со Обединетитети Нации, Европската комисија, УНИДО и други меѓународни мрежи, Бистра се посветува на креирање различни социјални иновации и развој на регионалните екосистеми на Западен Балкан, Централна Европа, и Потсахарска Африка. Благодарение на искуствата со Импакт Хаб мрежата и Глобалната мрежа за социјални претприемачи од Англија, Бистра успева да работи на над 50 социјални иновации низ Европа, со особен фокус на градење нови бизнис модели и импакт инвестирање. Досега, Бистра учествувала во креирањето и ширењето на 6 меѓународни мрежи поврзани со социјални иновации, ко-основач е на 5 социјални бизниси и своето искуство го споделила на повеќе од 189 меѓународни настани и конференции. Во моментот, Бистра е препознат консултант за социјални иновации и одговорно претприемништво, со живеалиште во Виена и Љубљана од каде ја води и својата агенција за промени, Heartbeats Innovation & Communication.

Anita

Анита Никова Бундовски
Член на Стартап Совет

 

 

Анита Никова Бундовски, има стекнато универзитетска диплома и магистратура на Универзитетот Шефилд. Додипломските студии ги стекна во полето на Бизнис Администрација, со специјализација во Финансии. Нејзината магистратура е во Компјутерски Науки, на отсек Иновации, Претприемништво и Технологии.  Анита има 15 години искуство во ИКТ секторот во Северна Македонија, во регионот, во Европа и во светски рамки.  

Од 2012, таа е извршен директор на стопанската комора за информатички технологии МАСИТ, која е непрофитна, неполитичка и невладина, самоиздржлива организација, основана во 2000-та година, која ја обединивуа ИКТ бизнис заедницата во нашата држава. 

Никова ги менаџира сите интереси на компаниите во ИКТ секторот, лобира пред владините институции и врши редовна комуникација со сите засегнати лица и институции во заедницата. Таа исто така е одговорна за регионалната СЕЕИТА конференција, која што брои 16 годишна традиција (www.seita.org) и е еден од основачите на 3B ICT Network, иницијатива која ги сублимира повеќето бизнис сапорт организации од регионот на Југоисточна Европа и Кавкаски регион.

Дополнително, Никова е НКЛ (Национално Контакт Лице) за ИКТ во Хоризонт2020 програмата, која е инструмент за финансирање на иновативни проекти од Европската Комисија. 

Kosta

Коста Петров
Член на Стартап Совет

 

Коста Петров е меѓународно докажан претприемач, експерт за односи со јавност, говорник и бизнис-автор.

Тој е основач на P World, светската, водечка агенција за настани, која работи во 40 земји низ светот, вклучувајќи ги САД, Канада, Малта, Норвешка, Турција, Иран, Египет, Катар, Азербејџан и Јужна Кореја.

Две години по ред, Коста беше дел од листата на највлијателни професионалци за настани во Југоисточна Европа на „Конгрес магазин“.

Со над 40.000 продадени примероци, Коста е и еден од најпродаваните бизнис-автори во Македонија.

Тој е поранешен директор за развој во IABC EMEA, редовен дописник за американското издание на „Хафингтон пост“ и редовен говорник за односи со јавност, лидерство и претприемачи на различни настани во светот.

 

Gogo Rafajlovski

Ѓорѓи Рафајловски
Член на Стартап Совет

 

Гого Рафајловски е оперативен директор на Технолошкиот Парк – SEEEUTechPark и консултант за интелектуална и опственост кој им помага на иновативните стартапи да го достигнат својот макисмален потенцијал.

Преку долгогодишната 15-годишна професионална кариера во водење на стартап центри, бизнис-инкубатори, акцелератори и технолошки паркови, има изградено порфолио на искусен ментор, со пасија за технологии и брендови.

Поседува широки практични познавања од: оператимен менаџмент, инвестирање во стартапи, интелектуална сопственост и вреднувања.

Dejan photo logo

Дејан Алексов
Член на Стартап Совет

 

Адвокат, основач на адвокатска канцеларија Алексов, ко-основач и претседател на Стартап Македонија. Стартап ентузијаст Дејан Алексов, влегува во стартап заедницата во 2015 година, кога за прв пат ги изготвува правните документи за реализација на инвестиција од бизнис ангели во македонски стартап.

Тогаш подетално се запознава и се интегрира во стартап заедницата. Во 2016 година заедно со уште неколку луѓе ја ко-основа Стартап Македонија, а од 2018 година е претседател.


Во 2017 започнува своја адвокатска канцеларија која соработува и им помага на многу стартап компании.

Stefan Miteski vazhen

Стефан Митревски
Член на Стартап Совет

 

Стефан Митески е консултант, говорник и претприемач. Тој е основач на Systems for Enterprise преку која изработува софтерски решенија кои ги користат некои од најголемите осигурителни компании во Северна Америка (вклучувајќи ги: Allstate, American National, Berkshire Hathaway, Farm Mutual Re, Houston International, Intact Insurance, Leading Insurance Group, Markel, Sompo International, West Bend Mutual, Wynward Insurance Group).

Своето образование го завршил на УКИМ. Дипломира Компјутерско Системско Инжинерство и Автоматика на ФЕИТ а магистрира на Менаџмент на животен циклус на производ на МФ. Поседува и диплома и од Факултетот Јончепинг во Шведска за младинска работа а студент е и на постдипломските студии за Политики во Институтот за општествени и хуманистички науки.

Претходно својата кариера ја гради во софтверски компании во Македонија, Канада и Германија каде што воглавно зазема менаџерски улоги со фокус на градење на агилни тимови со висока мотивација.

Активен е во македонската стартап сцена преку организирање на мноштво настани меѓу кои: Get in the Ring, Startup Europe Week, Робомак, Insurhack, EESTEC Academy и многу други.

Ментор е на Startup Weekend, Nasa International Space apps challenge, UNICEF Generation Unlimited Challenge, Code App Level Up. Секоја година оддржува над 20 часа бесплатни обуки за млади со цел развој на стартап екосистемот.