Вработување

 • [ЗАТВОРЕН]Јавен оглас за вработување
 • [ЗАТВОРЕН] Оглас за работен ангажман на определено време на проектот „Иновативен Еко-Систем во областа на прекуграничната соработка
  • 1.Тender dossier_scientific liaison officer Ohrid
 • [ЗАТВОРЕН] Оглас за ангажирање на ментори за поддршка на грантисти врз основа на Јавен повик за финансирање на проекти за новоосновани трговски друштва „старт-ап“ и „спин-оф“ во југозападниот регион на РСМ како дел од проектот „Иновативен Еко-Систем во областа на прекуграничната соработка“
 • [ЗАТВОРЕН] Оглас за ангажирање на ментори за поддршка на грантисти врз основа на Јавен повик за финансирање на проекти за новоосновани трговски друштва „старт-ап“ и „спин-оф“ во југозападниот регион на РСМ како дел од проектот „Иновативен Еко-Систем во областа на прекуграничната соработка“
 • [ЗАТВОРЕН] Оглас за работен ангажман на определено време на проектот „Иновативен Еко-Систем во областа на прекуграничната соработка“
  • 1. Tender dossier: Senior Innovation Hub Officer Ohrid
 • [ЗАТВОРЕН] Оглас за работни ангажмани на определено време на проектот „Иновативен Еко-Систем во областа на прекуграничната соработка“
  • 1. Tender dossier: Scientific Liaison Officer Ohrid
   2. Tender dossier: Senior Innovation Hub Officer Ohrid
 • [ЗАТВОРЕН] Интерен оглас број 01/2018
  • 1. Пријава
  • 2. Одлука за избор на кандидати по интерен оглас број 01/2018
 • [ЗАТВОРЕН] Јавен оглас за вработување на определено време