KËSHILLI START-UP

Kosta Petrov
U.D. Drejtori

e-mail: kosta.petrov@fitr.mk

 

Nikolla Kllopçevski
Sektori për monitorimin e shfrytëzuesve dhe realizimin e programeve për mbështetjen e sektorit privat.

e-mail: nikola.klopcevski@fitr.mk

 

Katarina Kreçeva
Sektori për programe në fushën e arsimit, hulumtimit, zhvillimit dhe inovacionit

e-mail:katarina.kreceva@fitr.mk

 

 

 

Tanja Ilijevska

Sektori për planifikim, analizë dhe programe strategjike për të mbështetur sektorin privat

e-mail:tanja.ilijevska@fitr.mk

 

Katerina Branova
Sektori për punë të përgjithshme, punë juridike, furnizim publik dhe koordinim.

e-mail:katerina.branova@fitr.mk

 

Ilinka Deleva
Sektori i financave

e-mail:ilinka.deleva@fitr.mk

Kosta Petrov është sipërmarrës i dëshmuar ndërkombëtarisht, ekspert i marrëdhënieve me publikun, folës dhe autor biznesi.

Ai është themeluesi i P World, agjencia kryesore e ngjarjeve në botë, që funksionon në 40 vende të botës, duke përfshirë: Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Kanadën, Maltën, Norvegjinë, Turqinë, Iranin, Egjiptin, Katarin, Azerbajxhanin dhe Korenë e Jugut.

Për dy vite me radhë, Kosta ishte pjesë e listës ''Revista e Kongresit'' të profesionistëve të ngjarjeve me më ndikim në Evropën Juglindore.

Me mbi 40,000 kopje të shitura, Kosta është një nga autor-biznesët më të shitur në Maqedoni.

Ai është një ish-drejtor i zhvillimit në IABC EMEA, korrespondent i rregullt për botimin amerikan të ''Huffington Post'' dhe folës i rregullt mbi marrëdhëniet me publikun, lidershipin dhe sipërmarrjen në ngjarje të ndryshme nëpër botë.

 

 

 

Nikolla Kllopçevski ka mbi dhjetë vite përvojë pune në sektorin financiar dhe bankar dhe ka qenë pjesë e ekipit të Fondit të Inovacioneve dhe Zhvillimit Teknologjik për shtatë vite. Kllopçevski është udhëheqësi i sektorit të monitorimit të klientëve dhe ka qenë pjesë e Fondit që nga themelimi i tij.

Karrierën dhe njohuritë e tij i avancoi ndërkombëtarisht duke marrë pjesë në disa seminare dhe trajnime duke përfshirë " Seminar on Innovation and Development of Small and Medium-Sized Enterprises" të mbajtur në PRC, "Technopreneurship: Enabling innovation and start up ecosystem" të mbajtur në Singapor, si dhe “Fintech workshop” organizuar nga BPRM dhe EFSE.

Kllopçevski është ekonomist i diplomuar në shkencat ekonomike të fushës së tregut të jashtëm në Universitetin “Shën Kirili dhe Metodi” - Shkup. Tani po studion për master në Ekonomi Monetare, Financa dhe Bankë pranë Fakultetit Ekonomik në Universitetin “Shën Kiril dhe Metodi” - Shkup.

 

 

Katarina Krecheva është Mastere në Politikat Zhvillimore dhe Arsimore nga Universiteti i Kembrixhit dhe Mastere në Studimet e Europës Lindore në Universitetin e Bolonjës. Ka kaluar disa trajnime në fushën e krijimit të politikave publike, harmonizimin me ligjin e Bashkimit Europian dhe menaxhimin e fondeve të Bashkimit Europian.

Përvoja e saj e mëparshme e punës përfshin angazhimet në sektorin e shoqërisë civile, agjencitë ndërkombëtare të zhvillimit dhe administratën publike (OJQ, UNDP, Ministria e Arsimit dhe Shkencës).

Është autore e disa botimeve ndërkombëtare dhe vendore në fushën e analizës dhe politikëbërjes publike. Ka marrë pjesë në komisionet së vlerësimeve për vlerësimin dhe përzgjedhjen e projekteve në fushën e arsimit dhe inovacionit (Sfida O2, Junior Achievement, Social Impact Award, FinHackaton, Balkan Technology Match, Western Balkans Digital Summit, Start-up Camp Pitching Competition etj.). Si trajnere ka mbajtur disa trajnime në tema që lidhen me krijimin e politikave publike, përgatitjen e propozim-projekteve, vlerësimin e propozim-projekteve, sipërmarrjen e grave dhe të tjera. Si moderator dhe/ose folës ka marrë pjesë në disa ngjarje kombëtare dhe ndërkombëtare (European Innovation Council Roadshow – EC – Скопје; 3rd Forum on Innovation Reshaping Monte Negro: Youth, Innovation, Sustainable Future; The Innovation Community Panel – Digitalks Kosovo; Balkan Technology Мatch – Скопје; Proof of Concept in South Eastern Europe – JRC – Trieste; Edukimi sipërmarrës në Republikën e Maqedonisë: problemet dhe sfidat - MANU; Workshop mbi Si të lehtësojmë me sukses transferimin e teknologjisë dhe të komercializojmë rezultatet e kërkimit në Ballkanin Perëndimor"- Rajonale Këshilli i Bashkëpunimit - Split, dhe të tjerët).

Tanja Ilijevska ka 18 vjet përvojë pune në sektorin financiar, nga të cilat 4,5 vjet është pjesë e ekipit të Fondit i Inovacioneve dhe Zhvillimit Teknologjik.

Para hyrjes në ekipin e Fondit të Inovacionve dhe Zhvillimit Teknologjik, Tanja Ilijevska ndërtoi me sukses karrierën e saj në sektorin bankar në pozicione të rëndësishme si ekzekutiv i degës, zëvendësdrejtoreshë rajonale e rajonit, duke folur me klientët strategjikë në sektorin e korporatave bankare si dhe këshilltare e klientëve ndërkombëtarë dhe ambasadave.

Gjatë karrierës së saj bankare, Tanja Ilijevska ka fituar përvojë ndërkombëtare nëpërmjet angazhimeve dhe trajnimeve në bankat e rajonit të Ballkanit Perëndimor dhe vendeve anëtare të Bashkimit Europian. Ka mbi 10 vjet përvojë menaxheriale në sektorin bankar dhe specializim të ngushtë në huazimin e sektorit privat dhe shitjen e shërbimeve bankare.

Tanja Ilijevska është ekonomiste e diplomuar në fushën e marrëdhënieve ekonomike ndërkombëtare në Universitetin “Shën Kirili dhe Metodi”- Shkup.

Katerina Branova është inxhiniere mekanike e diplomuar, e cila filloi karrierën e saj të ndërtoj në sektorin bankar dhe për 15 vjet fitoi përvojë mbresëlënëse në shumë segmente të bankave.

Si rezultat i ambicies së tij për zhvillim profesional në 2015, u kualifikua si ekonomiste e diplomuar në arsimin zyrtar. Duke njohur ambicien e saj dhe njëkohësisht të udhëhequr nga politika e shtëpisë bankare, portofoli i saj plotëson pozicionin e Koordinatorit të Huadhënies për Individë. Përvoja shumë vjeçare, ndjenjë e preferencave të aplikuesëve ekzistues dhe të mundshëm të kredive, e kanë ndihmuar atë të përmirësojë shitjen përmes vendosjes së produkteve ekzistuese të huasë, si dhe krijimit të vetë-iniciuar të produkteve të reja dhe gjetjes së grupeve të reja të synuara.

Në vitin 2018 ajo u emërua një anëtare aktive e Bordit të Kredisë operativ.

Në të njëjtin vit, asaj iu dha titulli i nëpunësit më të mirë bankar nga Shoqata e Bankave të Maqedonisë si përfaqësuese e Bankës Kapitale.

Me një dëshirë për mbi ndërtim, si dhe transferimin e njohurive të saj, sensin e mundësive të tregut dhe biznesit, në vitin 2019 ajo bashkohet me ekipin e FIZHT. 

Ilinka Deleva me profesion është profesoreshë e diplomuar në matematikë në Universitetin e “Shën Kirili dhe Metodi” - Fakulteti i Shkencave Matematiko - Natyrore, drejtimi i Matematikës.

Ka përvojë pune në fushën e punës buxhetore dhe sektorit financiar për 20 vjet, nga të cilat 2.5 vjet është pjesë e Fondit të Inovacioneve dhe Zhvillimit Teknologjik.

Filloi karrierën e saj në Sekretariatin për Çështje Evropiane, ku studioi me sukses punën buxhetore. Në këtë institucion fitoi përvojë të madhe pune, has shumë sfida dhe tejkaloi shumë probleme që sjell puna.

Gjatë punës në VSM, Ilinka Deleva ka marrë shumë certifikata dhe diploma, ka ndjekur trajnime dhe udhëtime studimore, nëpërmjet të së cilave: BE dhe funksionimi i institucioneve të BE-së, Afati kohor për përgatitjen e programit kombëtar për miratimin e ligjit të BE-së, Puna afariste dhe komunikimi, etika, bazat e punës administrative, ligjore dhe punët financiare, komunikimi me shkrim dhe fjalimi kulturor, IPA Fondet, Zhvillimi industrial i RP Kina, si dhe trajnimet që lidhen me raportet financiare, puna e thesarit etj.

Fondi për Inovacion dhe Zhvillim Teknologjik për herë të parë në vend formon Këshillin Startup, me qëllimin kryesor të përfaqësojë komunitetin Startup (fillestarë) dhe të paraqesë interesat e tij në procesin e krijimit dhe miratimit të politikave që duhet të kontribuojnë në rritjen dhe zhvillimin e mëtejshëm të ekosistemit startues maqedonas.

Këshilli do të jetë një pjesëmarrës aktiv në krijimin e politikave të ardhshme në lidhje me këto kompani, do të propozojë masa që synojnë përmirësimin e organizimit të punës së sektorit publik dhe institucioneve që do të rezultojnë në procedura të thjeshtuara dhe shërbime më të mira publike, si dhe rekomandime për zvogëlimin e ngarkesës dhe shpenzimet për start-upet (fillestarët) me ndërhyrjet në legjislacion dhe kornizën ligjore në mënyrë që të lehtësojnë qasjen në kapital dhe mobilizimin e tij. Qëllimi i këtyre aktiviteteve është rritja e numrit të startup-eve dhe pozicionimi i vendit si qendër startup dhe rajonale.

Këshilli Startup përbëhet nga anëtarët e mëposhtëm:

  • Fatmir Bitiqi, Zëvendës Kryeministër për Çështje Ekonomike, Koordinimin e Resorëve Ekonomikë dhe Investimeve
  • Kosta Petrov, përfaqësues i Fondit për Inovacion dhe Zhvillim Teknologjik
  • Anita Nikova Bundovski, përfaqësuese e MASIT
  • Bistra Kumbarovska, përfaqësuese e komunitetit start-up
  • Gjorgji Rafajlovski, përfaqësues i komunitetit start-up
  • Dejan Aleksov, përfaqësues i START-UP Maqedoni
  • Stefan Mitevski, përfaqësues i komunitetit start-up
Fatmir_bytyqi

Fatmir Bytyqi
Kryetar i Këshillit Startup  

 

Fatmir Bytyqi është emëruar Zëvendës Kryetar i Qeverisë i ngarkuar me çështjet ekonomike, koordinimi me resoret ekonomike dhe investimeve më 30 gusht 2020.

Bytyqi është një ekspert ndërkombëtarë në fushën e menaxhimit të proceseve ekonomike dhe reformave me përvojë mbi 20 vjeçare në mbi 100 programe dhe projekteve të ndryshme që synojnë zhvillimin e sektorëve, institucioneve shtetërore, odat ekonomike dhe kompanive.

Ai ka kryer mbi 500 trajnime në vendet e Ballkanit Perëndimor dhe deri më tani ka qenë i angazhuar profesionalisht si konsulent dhe këshilltar në disa qeveri, ministri dhe institucione në rajon. Që nga viti 2008, ai është përfshirë në mënyrë aktive si ekspert për qasjen dhe menaxhimin e fondeve të BE-së dhe konsiderohet si një nga profesionistët kryesorë në këtë fushë në rajon.

Specialiteti i tij i ngushtë është planifikimi dhe menaxhimi strategjik i programeve zhvillimore, ekonomike dhe të biznesit dhe ai konsiderohet si njohës i shkëlqyeshëm i mundësive të biznesit me përvojë shumë vjeçare në sektorin real si një sipërmarrës, konsulent dhe menaxher ekzekutiv.

Ai arriti arsimin e tij zyrtar në Universitetin e Tiranës, ku u diplomua në Fakultetin e Ekonomisë me drejtim në Menaxhimin e Biznesit. Ai është autor i disa strategjive, faturave, manualeve dhe udhëzuesve në fushën e financave, ekonomisë dhe zhvillimit të biznesit. Bytyqi flet në mënyrë aktive 5 (pesë) gjuhë.

 

Bistra Kumbarovska
Nënkryetare e Këshillit Startup

 

Bistra Kumbaroska është një grua sipërmarrëse, novatore dhe poete e njohur ndërkombëtarisht që mbështet individë, organizata dhe kompani në Evropë, Afrikë dhe Azi në gjetjen dhe rritjen e ndikimit të tyre pozitiv në shoqëri dhe mjedis. Pasioni i saj për ndërthurjen e vepërmirësisë dhe sipërmarrjes filloi gjatë viteve të saj studentore në Shkup, ku ajo u bë anëtare aktive dhe bashkëthemeluese e rrjetit ndërkombëtar për të rinjtë, info për të rinj. Që nga viti 2010, Bistra u vendos në Slloveni, duke filluar një seri udhëtimesh arsimore nëpër Evropë, Afrikë dhe Azinë Juglindore. Në bashkëpunim me Kombet e Bashkuara, Komisionin Evropian, UNIDO dhe rrjete të tjera ndërkombëtare, Bistra është e përkushtuar të krijojë një larmi inovacionesh sociale dhe zhvillimin e ekosistemeve rajonale në Ballkanin Perëndimor, Evropën Qendrore dhe Afrikën Subsahariane. Falë përvojës së saj me rrjetin Impact Hub, Rrjeti Global i Sipërmarrjes Sociale nga Anglia, Bistra arriti të punojë në mbi 50 risi sociale në të gjithë Evropën, me fokus të veçantë në ndërtimin e modeleve të reja të biznesit dhe ndikimin e investimeve. Deri më tani, Bistra ka marrë pjesë në krijimin dhe përhapjen e 6 rrjeteve ndërkombëtare në lidhje me inovacionin social, bashkëthemelues i 5 bizneseve sociale dhe ka ndarë përvojën e saj në më shumë se 189 ngjarje dhe konferenca ndërkombëtare. Aktualisht, Bistra është konsulent i njohur për inovacionin social dhe sipërmarrjen e përgjegjshme, me vendbanim në Vjenë dhe Lubjanë, ku ai drejton agjencinë e tij të ndryshimit, Heartbeats Innovation & Communication.

Anita

Anita Nikova Bundovski
Anëtare e Këshillit Startup

 

 

Anita Nikova Bundovski ka të arritur diplomë universitare dhe master në Universitetin e Sheffield. Studimet universitare i mori në fushën e Administrimit të Biznesit, i specializuar në Financë. Diploma e saj master është në Shkenca Kompjuterike, Departamenti i Inovacionit, Sipërmarrjes dhe Teknologjisë. Anita ka përvojë 15 vjeçare në sektorin e TIK në Maqedoninë Veriore, në rajon, në Evropë dhe në mbarë botën.

Që nga viti 2012, ajo është Drejtore Ekzekutive e Odës Ekonomike për Teknologjitë e Informacionit MASIT, e cila është organizatë jofitimprurëse, jo-politike dhe jo-qeveritare, e vetë-qëndrueshme, e themeluar në vitin 2000, e cila bashkon komunitetin e biznesit të TIK-ut në vendin tonë. 

Nikova menaxhon të gjitha interesat e ndërmarrjeve në sektorin e TIK, lobon në institucionet qeveritare dhe kryen komunikim të rregullt me të gjithë aktorët dhe institucionet në komunitet. Ajo është gjithashtu përgjegjëse për konferencën rajonale SEEITA, e cila numëron traditë 16-vjeçare në www.seita.org dhe është një nga themeluesit e Rrjetit 3B ICT Network, iniciativë që sublimon shumicën e organizatave të mbështetjes së biznesit në Evropën Juglindore dhe rajonin Kaukaz.

Për më tepër, Nikova është një NCL (Person Kombëtar i Kontaktit) për TIK në programin Horizon2020, e cila është instrument për financimin e projekteve inovative nga Komisioni Evropian. 

Kosta

Kosta Petrov
Anëtare e Këshillit Startup

 

Kosta Petrov është sipërmarrës i dëshmuar ndërkombëtarisht, ekspert i marrëdhënieve me publikun, folës dhe autor biznesi.

Ai është themeluesi i P World, agjencia kryesore e ngjarjeve në botë, që funksionon në 40 vende të botës, duke përfshirë: Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Kanadën, Maltën, Norvegjinë, Turqinë, Iranin, Egjiptin, Katarin, Azerbajxhanin dhe Korenë e Jugut.

Për dy vite me radhë, Kosta ishte pjesë e listës ''Revista e Kongresit'' të profesionistëve të ngjarjeve me më ndikim në Evropën Juglindore.

Me mbi 40,000 kopje të shitura, Kosta është një nga autor-biznesët më të shitur në Maqedoni.

Ai është një ish-drejtor i zhvillimit në IABC EMEA, korrespondent i rregullt për botimin amerikan të ''Huffington Post'' dhe folës i rregullt mbi marrëdhëniet me publikun, lidershipin dhe sipërmarrjen në ngjarje të ndryshme nëpër botë.

 

Gogo Rafajlovski

Gjorgji Rafajlovski
Anëtare e Këshillit Startup

 

Gogo Rafajlovski është Drejtori Operativ i Parkut Teknologjik - SEEEUTechPark dhe një konsulent i pronës intelektuale i cili ndihmon startup (fillestarët) inovativë të arrijnë potencialin e tyre maksimal.

Përmes një karriere të gjatë profesionale 15-vjeçare në drejtimin e qendrave startup, inkubatorëve të biznesit, akseleratorëve dhe parqeve të teknologjisë, ai ka ndërtuar portofol të një mentori me përvojë, me pasion për teknologjitë dhe markat.

Posedon njohuri praktike të gjëra nga: menaxhimi operativ, investime në startupe, pronë intelektuale dhe vlerësime.

Dejan photo logo

Dejan Aleksov
Anëtare e Këshillit Startup

 

Avokat, themelues i zyrës së avokatisë Aleksov, bashkëthemelues dhe president i Startup Maqedonisë. Entuziast i startupit, Dejan Aleksov u bashkua me komunitetin e startup-it në 2015, kur për herë të parë përgatiti dokumentet ligjore për realizimin e një investimi nga engjëjt e biznesit në një startup maqedonas.

Pastaj njoftohet në mënyrë më të detajuar dhe integrohet në komunitetin startup. Në vitin 2016, së bashku me disa njerëz të tjerë, ai bashkëthemeloi Startup Maqedonia, ndërsa nga viti 2018 ai është president.


Në vitin 2017, ai filloi zyrën e tij të avokatisë e cila bashkëpunon dhe i ndihmon shumë kompani startupe (fillestare).

Stefan Miteski vazhen

Stefan Mitrevski
Anëtare e Këshillit Startup

 

Stefan Miteski është konsulent, folës dhe sipërmarrës. Ai është themeluesi i Systems for Enterprise, përmes së cilës bën zgjidhje softuerësh të cilat i shfrytëzon ndokush nga kompanit më të mëdha të sigurimeve në Amerikën e Veriut (përfshirë: Allstate, American National, Berkshire Hathaway, Farm Mutual Re, Houston International, Intact Insurance, Leading Insurance Group, Markel , Sompo International, West Bend Mutual, Wynward Insurance Group).

Shkollimin e kreu në UKIM. Ai ka diplomë në Inxhinierinë dhe Automatizimin e Sistemit Kompjuterik nga FEEIT, ndërsa masterin në Menaxhimin e Ciklit të Jetës së Produkteve të MF-së. Ai gjithashtu posedon diplomë në Fakultetin Jonçeping në Suedi për punë rinore dhe është student pasuniversitar për Politikën në Institutin e Shkencave Sociale dhe Shkencave Humane.

Më parë, ai e ndërtoi karrierën e tij në kompani softuerësh në Maqedoni, Kanada dhe Gjermani, ku kryesisht merr role menaxheriale me fokus në ndërtimin e ekipeve të shkathët me motivim të lartë.

Ai është aktiv në skenën startup (fillestare) maqedonase duke organizuar një larmi ngjarjesh përfshirë: Get in the Ring, Startup Europe Week, Robomak, Insurhack, EESTEC Academy dhe shumë të tjerë.

Ai është mentor në Startup Weekend, sfidën e aplikacioneve Nasa International Space, UNICEF Generation Unlimited Challenge, Code App Level Up. Çdo vit ai mban mbi 20 orë trajnim falas për të rinjtë në mënyrë që të zhvillojë ekosistemin startup.