Softuer i sofistikuar Hoyo Tek i bazuar në mësimin e makinerisë dhe inteligjencën artificiale

Ndani me ne disa informacione në lidhje me kompaninë tuaj, kur është themeluar, aktiviteti kryesor, klientët aktualë apo të ngjashëm, ose nëse është krijuar rishtas, cila është struktura dhe nga kush është themeluar?

Hoyo Tech është një kompani e themeluar në gusht 2018, dhe ne kryesisht punojmë në krijimin e një ekosistemi të plotë softuerik për çdo zgjidhje IoT, duke vepruar si një pikë e vetme e ofruesit të shërbimeve të kontaktit.

Mund të na tregoni më shumë për projektin për të cilin keni marrë financime nga FIZHT?

Hoyo.ai është një softuer i sofistikuar i bazuar në mësimin e makinerisë (ML) dhe inteligjencën artificiale (AI), i krijuar për t’i shërbyer produkteve tona IoT, analizës parashikuese të të dhënave. Brenda 12 muajve, moduli duhet të finalizohet dhe të sillet në një fazë që do të garantojë sukses. Për zgjidhjen ne gjithashtu punojmë me një kompani vendase e specializuar në zgjidhjet e AI, Magix.AI, për të përshpejtuar zhvillimin e produktit. Produkti përfundimtar do të zhvillohet nga të dhënat që do të gjenerohen nga përdoruesit ekzistues të njërit prej produkteve dhe të tilla janë kompanitë që kanë flotën e tyre të automjeteve dhe makinave shitëse.

Sa gjatë dhe në çfarë mase po zhvillohet? Kur më së shpejti mund të presim një MVP nga një produkt i disponueshëm për publikun?

Produkti është zhvilluar fillimisht dhe mund të testohet si një MVP. Për një periudhë prej një viti, është planifikuar një zhvillim dhe zbatim më i thellë i algoritmeve më të sofistikuara nga Mësimi i Makinerisë dhe Shkenca e të Dhënave. Demo është planifikuar të jetë në dispozicion në https://hoyo.tech/.

Sa do t’ju ndihmojë financimi shtesë nga FIZHT? Në cilat pjesë të projektit do t’ju ndihmojnë financat nga Fondi?

Mbështetja FITR është e rëndësishme për një kompani të vogël si e jona. Këto fonde do të përdoren për të punësuar persona shtesë të përshtatshëm të cilët do të udhëheqin zbatimin e projektit dhe të cilët do t’i kushtohen vetëm nevojave të këtij projekti në mënyrë që të jenë në gjendje të funksionojnë në mënyrë të pavarur në të ardhmen.

A është produkti / shërbimi që planifikoni të zhvilloni një treg vendas apo ndërkombëtar? Cili është grupi juaj kryesor i synuar?

Grupi ynë kryesor i synuar për projektin janë ofruesit globalë të platformave IoT, kompanitë vendore dhe globale që kanë flotën e tyre të automjeteve, makinat shitëse dhe të ngjashme. Qëllimi ynë përfundimtar është të krijojmë një prani në tregjet ndërkombëtare duke pasur parasysh se e gjithë zgjidhja është e bazuar në ueb.