Sesione informative me ndërmarrje nga verilindja dhe rajoni i Shkupit

Sot, në kuadër të thirrjes publike për grante të bashkëfinancuara për zhvillim teknologjik për rritje të përshpejtuar ekonomike, janë mbajtur dy info sesione me ndërmarrje nga rajoni verilindor dhe rajoni i Shkupit.

Buxheti i përgjithshëm i thirrjes është 6 milionë euro:

– për ndërmarrjet mikro deri në 2.500.000 denarë dhe 70% nga buxheti i përgjithshëm i projektit;

– për ndërmarrjet e vogla deri në 5.000.000 denarë dhe 70% nga buxheti i përgjithshëm i projektit;

– për ndërmarrjet e mesme deri në 10.000.000 denarë dhe 60% nga buxheti i përgjithshëm i projektit.

Aplikanti siguron 30% për ndërmarrjet mikro dhe të vogla, apo 40% për ndërmarrjet e mesme nga buxheti total i projektit.

Më shumë informacion rreth thirrjes: https://fitr.mk/забрзан-раст-2/