Petrov në 2021 ITU Regional Innovation Forum for Europe për Europën: Ne po punojmë shpejt në transformimin e ekosistemit startup maqedonas.

Transformimi digjital është një hap i domosdoshëm që duhet të ndërmarrim për të pasur sipërmarrës të suksesshëm, inovacion dhe zhvillim të ekosistemit fillestar, dhe për këtë arsye FIZHT në të kaluarën ndërmerr hapa konkretë drejt transformimit më të shpejtë digjital të shërbimeve publike, tha drejtori i Fondit të Inovacioneve dhe të Zhvillimit Teknologjik, Kosta Petrov, në 2021 ITU Regional Innovation Forum for Europe e sotëm.

Në një panel diskutimi të titulluar “Arritja e përparësive të zhvillimit rajonal përmes transformimit digjital”, ku morën pjesë Valeria Jonan, zëvendësministre për integrimin europian në Ministrinë e Transformimit Digjital të Ukrainës, Milena Lipovina Bozovic, sekretare shtetërore në Ministrinë e Zhvillimit Ekonomik të Malit të Zi, Florence Haxhi , drejtori i përgjithshëm i Njësisë së zhvillimit të programit dhe bashkëpunimit në Kabinetin e kryeministrit të Shqipërisë dhe Ani Vashakmadze, shefe e Njësisë së marrëdhënieve ndërkombëtare dhe marrëdhënieve me donatorët në Agjencinë Gjeorgjiane të Inovacioneve dhe Teknologjisë, Petrov prezantoi gjithashtu aktivitetet e Fondit të pozicionimit të Republikës së Maqedonisë së Veriut si një qendër startup rajonale.

Përkatësisht, Këshilli Kombëtar për Fillimin tashmë ka përgatitur masa të propozuara për rritjen e përshpejtuar të ekosistemit startup të Maqedonisë, të cilat do të prezantohen zyrtarisht në fillim të tetorit.

Përveç kësaj, FIZHT aktualisht po punon intensivisht në krijimin e një Fondi Investimesh i cili do t’i paraqitet publikut deri në fund të vitit.

Për pjesëmarrësit e panelit, Petrov prezantoi Programin e inovacionit të korporatës si dhe investimet e bëra në kuadër të thirrjeve të reja publike për asistent digjital bazuar në inteligjencën artificiale dhe digjitalizimin e dosjeve në Institutin e Gjuhës Maqedonase “Krste Misirkov”. 

2021 ITU Regional Innovation Forum for Europe mbahet nga 22 deri më 23 Shtator, në kuadër të Forumit global të inovacionit ITU 2021, me mbështetjen e Ministrisë së Shoqërisë së Informacionit dhe Administratës të Republikës së Maqedonisë së Veriut.