Përfaqësuesit e Fondit të Inovacionit nga Mali i Zi të udhëhequr nga kryetarja e Bordit të Drejtorëve Vasilije

Charapic dhe drejtoresha e Fondit, Bojana Femiq-Radosavoviq u pritën nga ekipi i FIZHT, gjatë të cilit u prezantuan programet dhe instrumentet për mbështetjen e ndërmarjeve inovative dhe zhvillimin e ekosistemit.

Në takim, FIZHT theksoi prioritetet e saj kryesore për mbështetjen financiare për inovacione, zhvillimin teknologjik, promovim dhe inkurajim të aktiviteteve inovative në Maqedoninë e Veriut.

Në kuadër të vizitës, të dy institucionet shqyrtuan proceset, rregullat dhe procedurat me të cilat punojnë dhe shkëmbyen përvoja në këto tema.

Temë e vizitës së punës ishin aktivitetet aktuale dhe të ardhshme të Fondeve, dhe u konstatua se bashkëpunimi i ndërsjellë i institucioneve nga vendet e Evropës Juglindore është vendimtar për zhvillimin e vendeve dhe se e njëjta do të vazhdojë edhe në të ardhmen.