Njoftim për aplikuesit e thirrjes publike Start up 3

I njoftojmë të gjithë aplikuesit të cilët kanë aplikuar në thirrjen publike për financim me instrumentin e mbështetjes “Grante të bashkëfinancuara për shoqëritë tregtare të sapoformuara start up dhe spin off”, Start up 3, dhe gjithçka në procesin e selektimit final, vendimet e ndarjes së mjeteve financiare për projektet e selektuara do të miratohen pas mbarimit të procesit zgjedhor të zgjedhjeve lokale.   

Ju faleminderit për mirëkuptimin.

Ekipi i FIZHT-së