Moped elektrik 19 Motors M

Ndani me ne disa informacione në lidhje me kompaninë tuaj … kur është themeluar, aktiviteti kryesor, klienti aktual ose të ngjashme … ose nëse është krijuar rishtas, cila është struktura dhe nga kush është themeluar.

19 Motors M është një kompani e krijuar rishtazi nga Martin Spasovski. Qëllimi i kompanisë është zhvillimi dhe prodhimi i automjeteve elektrike të transportit. Projekti Electric Moped synon të zhvillojë produktin tonë të parë me të cilin do të vendosemi në treg.

Mund të na tregoni më shumë për projektin për të cilin keni marrë financime nga FIZHT? Për çfarë saktësisht bëhet fjalë për projektin?

Projekti i Mopedit Elektrik i mbështetur nga FIZHT synon të zhvillojë një motoçikletë elektrike për përdorim në zonat urbane. Qëllimi i motoçikletës është të lehtësojë stilin e jetës së një personi të shpejtë.

Ndërtimi i motoçikletës do të jetë me një masë të vogël dhe ergonomi që lidhet me biçikletën. Ky konstruksion u jep besueshmëri dhe lehtësi njerëzve që do të përdorin një automjet të kësaj kategorie për herë të parë, dhe kanë përdorur më parë një biçikletë. Ai gjithashtu do të integrojë teknologjitë dhe veçoritë që do të synojnë të lehtësojnë përgjegjësitë e përditshme kur lëvizni në zonat urbane.

Prodhimi do të bëhet me porosi të klientëve bazuar në dëshirat dhe shijet e tyre për pamjen estetike. Dizajni, performanca dhe veçoritë e tij do të shfaqen kur vendosen në treg.

Sa gjatë dhe në çfarë mase po zhvillohet? Kur më herët mund të presim MVP (produkt minimal i zbatueshëm) nga produkti i disponueshëm për publikun?

Zhvillimi i kompanisë si dhe produkti i saj i parë ka vazhduar për një vit. Ne jemi në fazën përfundimtare me zhvillimin dhe vlerësimin e softuerit dhe po përgatitemi për fillimin e fazës për të bërë një prototip funksional.

Ne projektojmë vendosjen e tregut për fillimin e tremujorit të dytë të 2021.

Sa do t’ju ndihmojë financimi shtesë nga FIZHT? Në cilat pjesë të projektit do t’ju ndihmojnë financat e Fondit?

Mbështetja nga FIZHT ka një rëndësi të madhe në zhvillimin e këtij projekti. Këto fonde mundësojnë pagat e ekipit të projektit, si dhe lëndët e para të nevojshme për zhvillimin e teknologjive të reja dhe të gjithë prototipit fizik.

A është produkti / shërbimi që planifikoni të zhvilloni për tregun vendas apo ndërkombëtar? Cili është grupi juaj kryesor i synuar?

Bazuar në produktin tonë, si dhe në trendin në rritje të shpejtë të automjeteve elektrike, ne besojmë se kemi mundësinë të vendosemi në tregun ndërkombëtar.