Fondi i parë hibrid i investimeve prej 27 milionë euro do të mundësojë rritje dhe zhvillim të shpejtë të kompanive inovative maqedonase

Fondi i Inovacioneve dhe i Zhvillimit Teknologjik, me mbështetjen e Ministrisë së Financave dhe të Bankës Botërore, ka krijuar Fondin e parë hibrid të Investimeve prej 27 milionë euro. Me atë rast, sot u mbajt panel diskutimi me temë: “Gjithçka që duhet të dini për fondin investues” në kuadër të “Java Globale e Ndërmarrësisë 2021” të organizuar nga Startup Macedonia.

Folës në aktivitet ishin: Kosta Petrov, drejtor i FIZHT-së, Igor Andreev, bashkëthemelues i X Factor Accelerator, Igor Maxhov, lehtësues i investimeve në Swiss EP dhe kryetari i Startup Macedonia, Ivana Stankovic, këshilltar në FIZHT dhe Gogo Rafajlovski, CEO i Parku Teknik i UEJL-së.

Qëllimi i Fondit të Investimeve është zhvillimi i tregut të kapitalit dhe hapja e mundësive të reja për investime në startup-e, me qëllim të transformimit të ekosistemit startup maqedonas, por edhe krijimit të kushteve të reja për zhvillimin e “kapitalit sipërmarrës” në vend.

“Duke pasur parasysh aktivitetet e FIZHT-së në vitin e kaluar, krijimi i Fondit të Investimeve është një sekuencë logjike për të mbështetur ekosistemin startup dhe për të mundësuar zhvillim më të shpejtë, akses më të lehtë në financa dhe akses më të lehtë në tregjet globale. “Ne po bëjmë një hap përpara në dimensionimin e mbështetjes së Fondit nga direkt në indirekt duke krijuar kushte të favorshme për ata që ofrojnë mbështetje për startup-et”, tha Kosta Petrov, drejtor i Fondit të Inovacioneve dhe të Zhvillimit Teknologjik.

Petrov shtoi se shteti do të marrë pjesë në Fondin e Investimeve me 10 milion euro, ndërsa 17 milion të tjera do të jenë kapital privat nga institucionet financiare ndërkombëtare. Investimet e Fondit do të shkojnë nga 100.000 euro deri në 1.5 milionë euro dhe do të investohen në startup-et maqedonase dhe rajonale.

“Fillimi i Fondit të ri do të jetë një shtysë e madhe për një zhvillim edhe më të fuqishëm të skenës startup maqedonase. Veçanërisht e rëndësishme për ne si përshpejtues privat është që synimi është të rrisim hyrjen e investitorëve privatë në mbështetjen e rritjes së kompanive në nivel global. “Duke pasur parasysh faktin se po investojmë në një fazë të hershme, me shuma deri në 100,000 euro, për startup-et inovative që kanë potencial të rritjes globale, mbështetja e përgjithshme për zhvillim të mëtejshëm në raundin e ardhshëm të investimeve do të jetë me rëndësi të madhe”  e përfundoi panel diskutimin Igor Andreev, bashkëthemelues i X Factor Accelerator.

Sipas kryetarit të Startup Macedonia Maxhov, “kompanitë inovative dhe premtuese janë gjithmonë në kërkim të burimeve të reja dhe alternative të financimit për t’u rritur. Ne e shohim këtë fond vetëm si një fillim në drejtimin e duhur për ofrimin e mbështetjes dhe zhvillimit më të madh të investimeve nëpërmjet aksioneve në vend.”

Fondi, i cili pritet të fillojë të funksionojë vitin e ardhshëm, do të menaxhohet nga një kompani e menaxhimit të fondeve të përzgjedhur ndërkombëtarisht, e cila është e regjistruar në përputhje me Ligjin e Fondeve Alternative të Investimeve në BE.

“Ky grup i mbështetjes nga Fondi pritet të stimulojë më tej kapitalin privat duke reduktuar ndjeshëm rrezikun e investimit në startup dhe duke mundësuar transferimin e njohurive nga fondet investive tashmë të dëshmuara të BE-së”, shpjegoi Gogo Rafajlovski, drejtor operativ i UEJL Tech Park.

Me përfshirjen e investitorëve privatë me përvojë dhe sipërmarrësve të suksesshëm, mbështetja nga Fondi i Investimeve do të konsistojë jo vetëm në financa, por edhe në transferimin e përvojave të biznesit, rrjetëzimin, ndërtimin e modeleve të suksesshme të biznesit dhe të ngjashme.