Fjala e DFIZHT Festim Halili në konferencën “Ditët Themelore 2023: Rritje e zgjuar dhe e gjelbër: Lokale, Rajonale, Europiane”

DFIZHT Festim Halili diskutoi në konferencën ndërkombëtare “Core Days 2023: Growing Smart and Green: Local, Regional, European”, që po mbahet në Kotorr të Malit të Zi.

Fokusi i punës së FIZHT në periudhën në vazhdim është mbështetja e investimeve të gjelbra dhe në kuadër të fjalës së tij, DFIZHT Halili prezantoi aktivitetet që ne ndërmarrim në drejtim të fondeve më të aksesueshme për financimin e ideve dhe bizneseve inovative “të gjelbërta”, të cilat do të kontribuojnë në një ekonomi inovatore dhe me prosperitet.