DFZHT Festim Halili, pjesë e konferencës kushtuar specializimit smart, organizuar nga Komisioni Evropian

DFZHT Festim Halili ishte pjesë e panelit “Implementation od Smart Specialisation in the EU Enlargement Region – Sharing experiences, achievements and challenges” në kuadër të konferencës ndërkombëtare “Implementing the Western Balkan Agenda on Innovation, Research, Education, Culture, Youth and Sport – Support to Smart Specialization in the Western Balkans and Turkey” organizuar nga Komisioni Evropian.

Përgatitja dhe zbatimi i strategjisë për specializim smart është me rëndësi thelbësore për krijimin e zhvillimit të qëndrueshëm të vendit dhe prosperitetit më të madh të qytetarëve të Republikës së Maqedonisë së Veriut.

Në fjalën e tij, Halili theksoi se “shpresojmë që specializimi i zgjuar do të krijojë një drejtim dhe një platformë ku mund të hartojmë masa të reja mbështetëse në ciklin e inovacionit. Domosdoshmërisht është i nevojshëm kalimi në një ekosistem inovativ gjithëpërfshirës dhe bashkëpunues, në të cilin të gjithë aktorët krijojnë sinergji dhe të punojmë së bashku drejt një qëllimi të përbashkët zhvillimi”.